Umeå kommun

Så ska personer över 65 år lockas till fysisk aktivitet – äldrenämnden och fritidsnämnden satsar gemensamt

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 12:28 CET

Under 2017 kommer en mängd olika aktiviteter att erbjudas i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos personer över 65 år. Äldrenämnden avsätter 300 000 kronor för genomförandet av aktiviteterna.

Seniorer, pensionärsföreningar och föreningslivet är alla viktiga dialog- och samarbetspartners i satsningen att få fler äldre aktiva. Vid äldrenämndens sammanträde torsdagen den 23 februari presenterades och godkändes planen för användandet av de avsatta medlen.

– Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt, både för det egna välbefinnandet men också för hälsan. Det gäller oavsett om du är ung, mitt i livet eller senior. När det gäller personer över 65 år vet vi dessutom att möjligheten att kunna vara fysiskt aktiv som senior är av stor preventiv vikt då det bidrar positivt till att förebygga fallolyckor och att äldre kan fortsätta vara rörliga längre upp i åren. Därför är den gemensamma satsningen mellan äldre- och fritidsnämnden en angelägen folkhälsofråga och att äldres fysiska aktiviteter prioriteras, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Aktiviteterna erbjuds i samarbete med Fritidsnämnden, som också bidrar med 200 000 kr till satsningen.

– Vi har haft fokus på barn och ungas fritid under lång tid. På samma sätt behöver vi fokusera på våra seniorer. Idag är senioren pigg, aktiv och tar ansvar för sin hälsa. Det är därmed dags att seniorerna erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter. Att vi nu gör denna satsning gemensamt ser jag som ett startskott för detta mycket viktiga arbete, säger Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden.

Satsningen startar i mars med öppet hus på kommunens bad

Några föreslagna aktiviteter är inspirationsdag, dans, vattenträning och gemensamma promenader. De aktiviteter som kommer att genomföras annonseras på badhusens webbsidor samt i webbkalendern alltomvasterbotten.se.

– Vi på Fritid är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att få jobba mer riktat med fysiska aktiviteter för kommunens äldre medborgare under kommande år, säger Jonna Kling Segrén, enhetschef Fritid och ansvarig för genomförandet av aktiviteterna.

Bakgrund till satsningen

Äldrenämndens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt. De insatser och stöd som ges ska syfta till att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Som en naturlig del i denna ambition ska förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt prioriteras. Målet är att skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar i sitt eget hem med bibehållen livskvalitet.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Greger Knutsson (M)
ledamot
äldrenämnden
Umeå kommun
070-655 57 80
greger.knutsson@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.