Business Region Göteborg

Så ska svensk miljöteknik stärkas i BRIC-länderna

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 10:45 CET

En nationell satsning ska bidra till att göra svenska miljöteknikföretag starkare i BRIC-länderna. Business Region Göteborg leder detta affärsutvecklingsprogram som startar i vår tillsammans med Business Sweden.

– Det finns stora möjligheter för svenska företag att öka sin export till BRIC-länderna. Det här initiativet visar att det finns ett växande engagemang hos svenska företag för att ta vara på de möjligheterna. Detta är också ett exempel på bra samverkan mellan nationella och regionala aktörer, vilket är en viktig del i genomförandet av regeringens miljöteknikstrategi, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

De fyra BRIC-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren. Tillsammans har de stått för en betydande del av den globala tillväxten.

Nu vill svenska aktörer stärka svenska miljöteknikföretags möjligheter att lyckas i BRIC-länderna. Fler miljöteknikföretag eller företag som är leverantörer inom miljömässigt hållbara system ska få rätt kunskap för att skapa affärsmöjligheter på dessa marknader.

Projektet finansieras av Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt. Bakom satsningen står också Business Sweden, Cleantech Östergötland, Stockholm Cleantech, Stiftelsen Teknikdalen och Green Business Region med Business Region Göteborg som projektledare.

– Vi tog initiativet till den här satsningen eftersom vi såg att det fanns ett behov hos företagen. Med programmet vill vi ge svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer på dessa tillväxtmarknader, säger Bernt Svensén, projektledare för miljöteknikföretags internationella relationer hos Business Region Göteborg.

60 svenska miljöteknikföretag kommer att erbjudas att få delta i programmet som kommer att arrangeras i Göteborg, Stockholm, Linköping och Borlänge med start i Göteborg den 8 april. 20 av företagen kommer att få möjlighet att erhålla en internationaliseringscheck på 250 000 kronor per företag.

För mer information
Bernt Svensén 
Business Region Göteborg 
Telefon: 031-367 61 73, 0704-41 56 19 

Anita Jonsson
Business Sweden
Tel: 08-588 660 84, 0708-83 85 00

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.