Östersunds kommun

Så ska torget användas - policy tas fram

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:49 CEST

Östersunds kommun håller på att ta fram en policy för hur det nya "gyllene" Stortorget ska användas. I september ska miljö- och samhällsnämnden ta beslut om den nya policyn.

- Torget ska vara en dynamisk plats. Man ska kunna ha bakluckeloppis ett par timmar en lördag samtidigt som vi ska ha kvalitetsstämplade marknader. Det är också viktigt att ha ett blandat utbud på platsen, säger Jari Hiltula, projektledare.

Just nu tar Jari Hiltula in synpunkter från olika intressenter. Det ska bildas en referensgrupp bestående av företrädare för restaurang- och hotellnäringen, turismen och City Östersund.

- Det är viktigt att lyssna på vad de har för förväntningar på torget, säger Jari Hiltula.

Syftet med policyn är att utarbeta ett förslag till hur torget får användas. Reglerna ska senare fastställas av miljö- och samhällsnämnden. Eventuellt ska reglerna även fastställas av socialnämnden när det gäller alkoholutskänkning.

Reglerna ska bland annat omfatta: utseendefrågor, möjlighet att uppföra byggnader på platåerna, avgifter för upplåtelse och möjligheter för alkoholutskänkning.

-Det är också viktigt att torget fortsätter att vara snyggt visuellt, säger Jari Hiltula.

Stortorget kommer att stå färdigt i slutet av september och invigs 23 oktober.

Kontakt:
Jari Hiltula, projektledare, 070-315 83 70, jari.hiltula@ostersund.se.