Umeå kommun

​Så ska Umeå kommun möta efterfrågan och behov hos personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 14:18 CET

För att bättre möta efterfrågan och behov hos personer med funktionsnedsättning har individ- och familjenämnden beslutat om en fyraårig strategiplan för boende, arbete, sysselsättning och fritid.

Den servicenivå som tidigare generationer var nöjda med är idag utgångspunkt för medborgarnas förväntningar på samhällsservicen. Men i takt med att medborgares och anhörigas kompetens och engagemang ökar ifrågasätts också nuvarande utbud av insatser från det offentliga samhället. Det ställer krav på utveckling av nya former att möta medborgarnas behov i socialtjänstens verksamheter.

- Det vi kommer att prioritera är att skapa möjligheter till arbete utifrån de aktuella personernas förutsättningar. Det är centralt för att få känna sig behövd och få leva ett så självständigt liv som möjligt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Planen pekar på tre övergripande strategier: goda levnadsvillkor, individen i fokus samt samarbete kring människan och sträcker sig över perioden 2015-2019.Grunden för strategierna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Översynen av strategierna innebär i första hand att vi tar beslut om vilka servicenivåer som är lämplig för 2015 och de kommande fyra åren. Tanken med det är naturligtvis att vi från politiken tydligt ska visa vilken servicenivå kommunen ska ta. De fastställda servicenivåer borde sedan bli utgångspunkt för budget som majoriteten (S & MP) sedan presenterar, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se