Tedestrand coaching AB

Så skapades kartan för Psykologisk orientering

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 11:00 CEST
Psykologisk orientering - så skapades processkartan under en mycket lång process.

Jag har en bred bakgrund med olika preferenser, förutom att ha gått igenom mycket komplexa problem som jag beskriver nedan har jag tidigare arbetat som produktionsledare och ombudsman.

Jag har varit lång tid i behandling och arbetat med behandling vilket gett stora insikter om varför det inte fungerar. Ok, nu till det viktiga. Jag har alltså gått igenom mycket svåra problem under lång tid. Jag sökte till sist hjälp eftersom livet till sist upphörde att fungera pga. långvariga och svåra konsekvenser.

Jag fick komma på behandling till IRIS Utvecklingscenter där jag blev kvar i tre år - jag ska berätta om det. Första året var jag där som ren klient, fick kvalificerad individuell psykoterapi 600 timmar av en professor från tidigare Jugoslavien - en mycket välrenommerad psykoteraput som lämnat landet tillfälligt pga.krig. Vi möttes i Mullsjö, jag blev hennes första klient. Jag fick dessutom kvalificerad gruppterapi av Per Larsson psykoterapeut och beteendevetare som idag arbetar för Previa och är betendevetenskaplig talesperson. IRIS ansågs ligga i topp med det behandlingsprogram man skapat. År 2 och år 3 arbetade jag på IRIS, första året med enklare sysslor och andra året som projektledare och behandlare med egna klienter. Jag tränades och handleddes i kognitiv, systemisk och cybernetisk psykoterapi som var grunden i IRIS behandlingsmodell.

Efter dessa tre år och den tillfälliga anställningen som behandlare lämnande jag IRIS och flyttade ut i verkligheten och insåg att jag egentligen inte lärt mig något om hur man löser dessa problem, mer konstgjord andning så länge jag fanns med i dessa processer som inte leder till en lösning. Det finns människor som läker ihop ändå, men inte av metoderna utan själv- läker av olika orsaker, ren vilja, tro på något eller helt enkelt bara placeboeffekter.

Jag hamnade i samma tillstånd men värre eftersom jag inte lyckats få någon att visa mig hur man löser dessa problem ända in i mål, för det är dit man måste komma för att slippa gå tillbaka till ursprunget. Ytterligare fem års mycket svårt lidande.

Till sist lyckades jag förstå vad som var den felande länken...någon måste ju bli först... Jag lyckades efter min långa process och den uthållighet jag har skapa en "visuell karta" inom mig som beskrev hela förloppet, hur all denna komplexitet kunde lösas på ett enkelt sätt. Denna "karta" gjorde också min historia (varför) förståelig mycket snabbt. Allt detta tack vare att lösningen var klar i mig redan innan jag skulle lösa mitt problem.

Jag löste mina problem med missbruk, ångest, depressioner och slutade även röka samtidigt eftersom jag nu förstod hur. Min upplevelse som hållit i sig sedan dess är att lösningen måste vara klar redan innan man ska lösa ett svårt problem. Jag insåg också att detta är en generell regel för all komplexitet som människan ska hantera. En karta, ritning, röntgen eller 1000 andra exempel som skapats inom nästintill alla områden förutom psykologin.

Inom psykologin har vi fastnat i den felaktiga tanken att samtalet allena ska kunna lösa dessa komplexa problem - samma tanke som att kirurgi ska lyckas utan röntgen, att orientering genom stora skogar ska lyckas utan karta osv. och det kan bekräftas inom 1000 andra områden som genomgått samma utveckling från att vara vilse i olika metoder och mångfald till att uppfinna det enda som kan lösa problematiken så att flertalet blir hjälpta - den visuella överblicken. Den karta som idag finns och visar osannolika resultat utifrån samtalsgrunden - men som blir sannolika med en karta som grund. Skillnaden ligger alltid där när komplexa ting ska lösas.

Har gjort många försök att nå sakkunniga, kommuner, landsting, socialdepartement med denna livgivande innovation. Generellt har ingen tagit sig tid eller ansett sig behöva tränga in djupare i det jag visat. Man har ansett att det Freud skapat - smtalsgrunden och det som validerats med denna grund trots ickefunktionen är det enda man ska arbeta med.

Jag har kontaktat Social- styrelsen för att höra mig för hur ex. kommuner bör hantera nya innovationer. Svaret var att man bör pröva dessa om det har substans - och det har verkligen Psykologisk orientering, trots detta alltså inget intresse?  Det handlar givetvis också om stora pengar, dagens misslyckade behandlingsverksamhet är en miljardindustri och vill inte förlora pengar kortsiktigt genom att någon "uppstickare" tror sig veta mer och säger sig ha en enkel lösning.

Jag har både i skrift och i möten begärt en försöksverksamhet men mött av ointresse trots uppvisade resultat - vilket gör det mycket märkligt på en nivå. Att det är en helt ny grund (sannolikt paradigm) gör det svårt att ta in. Gamla föreställningar som präglats in under 100 år är mycket svåra att bryta och jag behöver hjälp med att uppmärksamma detta - mitt fokus är att nå ut med detta - 100.000-tals människor bara i detta land lider svår nöd pga. att ingen egentligen kan hjälpa på ett konstruktivt sätt idag.

Jag är en stor realist och måste veta vad som fungerar och inte, jag tror inte på något förutom tydliga resultat Hade jag inte själv gått igenom det och sett likadana resultat hos mina klienter ca 150 idag, skulle jag inte föra ut något som riskerade vara ett luftslott - resultaten är tydliga - och konsekventa oavsett om man läser den vetenskapliga utvärderingen eller mina egna dokumentationer.

Det finns också möjlighet att få kontakt med klienter som kan berätta själva - som i den vetenskapliga utvärderingen.

Det är enkelheten i det jag skapat som är själva grejen och därför så svår att ta till sig om vi tänker i superkomplexa psykologiska termer. Släpp psykologin en stund och kika över staketet på andra verksamheter - då ser vi rätt snabbt att alla komplexa verksamheter använder sig av kartor, ritningar, röntgen, mikroskop, teleskop, tekniska beskrivningar, och tusen andra olika överblickar - vi klarar ju inte av en IKEA-möbel utan ritning - hur ska vi då klara av det mest komplexa i universum som sönderfallit och måste återskapas - vårt komplexa psyke......

Länkar att ta del av:

Vetenskaplig utvärdering som bekräftar en del. http://tedestrandmetoden.se/media/51604f296d826.pdf

Dokumentation av en process som är uppseendeväckande http://tedestrandmetoden.se/media/5163ed32ca1f0.pdf

10 klienter berättar kort om upplevelsen av Psykologisk orientering http://tedestrandmetoden.se/media/51820db48c066.pdf

Trovärdiga referenser som tagit del av metoden eller själv gått igenom http://tedestrandmetoden.se/media/51603b3b2169f.pdf

Artikel i SN januari 2013 http://tedestrandmetoden.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

14 enkla punkter som förklarar - och bekräftar logiken http://tedestrandmetoden.se/media/51604593a6532.pdf

Jag har skrivit inlägg, artiklar och skapat videos om detta som kan ses - och läsas nedan:

Videos: http://www.youtube.com/user/Tedestrand

Mynewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/search?utf8=%E2%9C%93&query=tedestrand

Blogg: http://tedestrand.blogspot.se/

Anders Tedestrand - Psykologisk orienteringscoach

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235