Näringsdepartementet

Så skapar vi tillväxt i Skåne och Blekinge

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:50 CET

It- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder fredagen den 11 februari in till ett möte i Malmö om möjligheter och utmaningar för tillväxt i Skåne och Blekinge.

Media är välkomna att delta i ett rundabordssamtal på eftermiddagen där it- och region-minister Anna-Karin Hatt träffar representanter från bland annat näringslivet, universitet och högskolor liksom andra offentliga aktörer för att samtala om möjligheter och utmaningar för att skapa tillväxt i Skåne och Blekinge län. Temat för rundabordssamtalet är Innovation och förnyelse.

It- och regionminister Anna-Karin Hatt inleder och sedan presenteras två konkreta projekt från regionen:

1. Strategierna kring klusterinitiativ och innovationsstrategier med exemplet Media Evolution

2. ESS-TITA - med utgångspunkt på den stora satsningen för att nyttiggöra ESS/MAX för nationell utveckling, attraktionskraft och tillväxt.

Efter dessa inledande presentationer ägnas större delen av tiden åt samtal runt aktuella frågor.

Efter seminariet finns tid avsatt för enskilda intervjuer. Vänligen, medtag presslegitimation.

Välkomna!


Tid och plats:
Fredagen den 11 februari klockan 12.00-13.30
Glashuset, Dockplatsen 1, Västra Hamnen, Malmö


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71

Regional kontakt Skåne
Louise Ercolino,  044-309 38 22

Regional kontakt Blekinge
Olof Sjölin,  0455-30 50 09