Borås Stad

Så skräpigt är Borås

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 14:23 CEST

Nedskräpningen utomhus i Borås ska minska med 50 procent från 2012 till 2020. Det målet jobbar Borås rent och snyggt för.

Under tre veckor i maj och juni mättes nedskräpningen på 333 platser i centrala Borås i samarbete med Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån.

Resultatet är svårt att jämföra med andra städers resultat, men det går ändå att dra slutsatsen att Borås är ungefär lika skräpigt som andra städer. Fimpar är mest vanligt och utgör i Borås 69 procent av antalet skräp.

Mätningen är mest intressant på sikt då resultatet kan jämföras från år till år. Under de första tre åren ska mätningen göras årligen och därefter var tredje år.

På boras.se/rentochsnyggt finns mätresultatet i sin helhet.

För mer information, ring Hans Skoglund, Borås Energi och Miljö, tfn 0705-85 74 91.