Villaägarnas Riksförbund

Så slår den nya fastighetsskatten i landets kommuner

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 11:51 CEST

Det förslag till ny fastighetsskatt som idag överlämnats till regeringen ger skattehöjningar på tusentals kronor runt om i landet. I ett 20-tal kommuner blir den genomsnittliga höjningen över 100 procent. Mest drabbas Ljusnarsberg, Munkfors och Högsby. Det visar statistik som SCB tagit fram åt Villaägarna.

- Utredningens förslag är anmärkningsvärt. Uppdraget var att föreslå hur taxeringssystemet kan avskaffas men utredaren har tolkat det som att en helt ny fastighetsskatt ska tas fram. Följden blir stora skattehöjningar för enskilda småhusägare, säger Joacim Olsson vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Bostadstaxeringsutredningen föreslår ett helt nytt system för beskattning av bostäder som bygger på antalet kvadratmeter bo- och tomtyta. Trots att systemet är en omfattande reform görs inget åt den skeva skattefördelningen mellan bostadsrätter och småhus. Cirka hälften av landets småhusägare får en skattehöjning. I många kommuner är andelen småhus som får en skattehöjning mycket hög. Det rör sig typiskt sett om kommuner på landsbygden.

- Förslaget skapar ny osäkerhet för småhusägare och för bostadsmarknaden i stort. Det är därför av vikt att regeringen snarast meddelar att den förkastar förslaget, konstaterar Joacim Olsson. 

Läs mer om fastigehetsskatten och räkna ut ditt nya belopp.

Pressbilder finns på Flickr.

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.