Villaägarnas Riksförbund

Så stor är flyttskatten i olika delar av landet

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:05 CEST

De flyttskatter som skulle betalas vid köp/försäljning av ett genomsnittligt småhus uppgår i snitt till 350 000 kronor per småhus, visar en ny rapport från Villaägarna. Nivåerna varierar stort över landet. I Stockholm är den genomsnittliga latenta flyttskatten 880 000 kronor per småhus, medan den i Åsele är 6 200 kronor.

Flyttskatter är ett samlingsnamn på de skatter som betalas vid köp/försäljning av ett småhus. Säljaren av ett småhus betalar kapitalvinstskatt och i förekommande fall ränta på uppskjuten skatt. Köparen betalar skatt på lagfart och pantbrev.

- Flyttskatterna leder till att allt för många bor kvar i ett boende som inte passar dem, eftersom ett nytt boende skulle bli dyrare än det gamla när väl skatterna är betalade. Detta  sänker rörligheten på bostadsmarknaden, driver upp priserna och gör det svårare för alla att hitta ett passande boende, säger Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef på Villaägarna.

En konsekvens av den låga rörligheten är att nybyggandet faller, eftersom kapital som skulle frigöras vid försäljning sitter fast i husen.

- Det är en förklaring till varför det byggs mindre i Sverige än i övriga Europa. Istället för att låta kapitalet som sitter låst i husen bidra till att lösa bostadskrisen, så används det till konsumtion via exempelvis seniorlån, säger Jakob Eliasson.

Effekten av flyttskatterna är tydligast i storstadsområdena, där efterfrågan av bostäder också är som störst.

- Flyttskatten är högst i de områden som är hårdast drabbade av bostadsbrist. Eftersom de som står i begrepp att flytta har bott längre än genomsnittet, så är även deras latenta flyttskatt högre. I storstadsområdena är det inte ovanligt med flyttskatter över miljonen, säger Jakob Eliasson.

Kommunerna med högst flyttskatter - tio i topp

Kommun             Flyttskatt

Solna    1 611 200 kr

Stockholm           881 481 kr

Danderyd             721 220 kr

Lidingö                677 363 kr

Öckerö                 611 448 kr

Nacka                   582 422 kr

Göteborg              573 092 kr

Salem                   524 829 kr

Sundbyberg           516 047 kr

Partille                  491 234 kr

Riksgenomsnitt     350 452 kr 

Läs rapporten här

För mer information:

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.