Hjälpmedelsinstitutet

Så tillgänglig är din bostad!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 09:22 CET

Testa om du kan bo kvar när du blir äldre

Nu finns Botestet i två versioner – ett för lägenhet och ett för eget hus. Det visar hur det står till med trygghet, tillgänglighet och användbarhet i den egna bostaden. Testet är framtaget av regeringsuppdraget Teknik för äldre som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

Andelen äldre personer ökar i Sverige. År 2020 kommer två miljoner svenskar att vara 65 år eller äldre. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt, vilket ställer krav på att bostäderna anpassas efter äldres behov. Det kan till exempel handla om att det finns en automatisk dörröppnare vid en tung port eller att höga trösklar tas bort så att det går att ta sig fram med rollator.

Botestet ger svar på hur tillgänglig bostaden är och hur bristerna kan rättas till.

– Tillgänglighet i bostaden består av olika saker som kan vara bra att känna till, berättar Bengt Andersson, programchef för Teknik för äldre. Vissa förbättringar kan man klara själv och annat kan fastighetsägaren åtgärda, om man bor i lägenhet. Den som har stort behov av anpassningar i bostaden kan få hjälp av kommunen med ett bostadsanpassningsbidrag. 

Botestet är framtaget i samarbete med PRO, Pensionärernas Riksorganisation, och SPF, Sveriges pensionärsförbund.

Testet tar högst 15 minuter och finns på Teknik för äldres webbsida, www.teknikforaldre.se.

Fakta om Teknik för äldre
Regeringen har under tre år satsat 66 miljoner kronor på att stödja utvecklingen av bra teknik för äldre. Satsningen, som samordnas av Hjälpmedelsinstitutet, går under namnet Teknik för äldre och kommer att fortsätta till och med 2012.

Den 2 november på Seniormässan i Älvsjö finns möjlighet att lyssna på seminariet ”Förbättrad trygghet och säkerhet i hemmet” kl. 15.10 – 15.35 på Stora scenen.

För mer information om Botestet kontakta:
Magdalena Marklund, informationsansvarig Teknik för äldre, telefon: 070-544 43 64, e-post: magdalena.marklund@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.