Institutet för språk och folkminnen

Så tryggas våra levande traditioner

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 17:52 CET

I dag lämnar Institutet för språk och folkminnen över rapporten Levande traditioner om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet till regeringen.

Under åren 2011–2013 har Institutet för språk och folkminnen haft ett särskilt regeringsuppdrag att som samordnande myndighet utveckla arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige.

Projektledare Annika Nordström berättar att uppdraget har varit spännande och intressant med både möjligheter och utmaningar:

– En utmaning är förstås paradoxen i att trygga det som är föränderligt. Immateriella kulturarv kan vara till exempel hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser – levande traditioner som förändras med tiden. Genom att trygga förutsättningarna för dessa kan vi föra med oss kulturell mångfald som tillgångar in i framtiden. Våra kulturarv har potential att sammanföra människor från olika delar av världen och ge alternativa sätt att lära känna varandra och mötas.

I slutrapporten föreslås att Institutet för språk och folkminnen får fortsatt samordningsansvar för arbetet med konventionen. Enligt förslaget ska institutet tillsammans med Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet och Statens musikverk genom Svenskt visarkiv bevaka att immateriella kulturarv tryggas och att arbetet med konventionen utvecklas.

Läs hela rapporten på
institutets webbplats (pdf).

 

Kontakt
För frågor och mer information, kontakta informationsstrateg Ulrika Sjöberg, 018-65 24 26, ulrika.sjoberg@sofi.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.