Specialpedagogiska institutet

Så upplever elever med hörselskada sin skolsituation

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:12 CET

En rapport gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet visar att majoriteten av elever med hörselskada, sett över alla skolformer, tycker att de har samma möjligheter som sina klasskamrater att delta i undervisning och skolarbete. Samtidigt syns brister när det gäller stödet till de elever med hörselskada som går integrerat i grund- eller gymnasieskolan.

När det gäller elever med hörselskada som går integrerat i grund- eller gymnasieskolan pekar resultatet på att man inte kommit dessa elever och deras behov till mötes på det sätt som är tänkt i en skola för alla. 20 % av de eleverna upplever brister och tycker sig ha sämre möjligheter att delta i undervisningen och visa sin kunskap, jämfört med sina klasskamrater.
– En viktig uppgift är att se till att den här gruppen får det bättre. Bland annat behöver vi se över hur kedjan elev-kommun-stat kan utvecklas och tydliggöras för att fungera bättre än den gör idag, säger Anders Nordin, biträdande myndighetschef, Specialpedagogiska institutet.

Inom ”20 %-gruppen” är elever med ytterligare funktionsnedsättning överrepresenterade och det finns därför behov av att sätta in särskilda insatser kring denna grupp. Bland lärarna uttalar många också ett behov av kompetensutveckling kring dessa elever.
– Vi ser att det finns ett fortsatt behov av att kontinuerligt erbjuda lärare bred kompetensutveckling kring specialpedagogik och barn/elever med hörselskada. Samtidigt måste vi också se över vad vi behöver utveckla för att motsvara de behov som finns gällande gruppen elever med ytterligare funktionsnedsättning, menar Anders Nordin.

Rapporten ”Om elever med hörselskada i skolan” (bifogas) är gjord av Fil dr Lotta Coniavitis Gellerstedt, Örebro universitet, på uppdrag av Specialpedagogiska institutet. Uppdraget var att undersöka hur elever med hörselskada upplever sin situation i skolan samt hur kompetensen hos de pedagoger som möter den elevgruppen ser ut. Drygt 600 elever 13-19 år (samtliga med hörapparat/er eller CI utprovade) i alla skolformer och knappt 1 400 lärare inom alla skolformer utom specialskolan har deltagit i undersökningen.

Fredag 9/2 genomförs ett seminarium med efterföljande paneldiskussion kring rapporten. Närmare 80 personer från landsting, kommun, skola och intresseorganisationer deltar. I panelen sitter representanter från olika intresseorganisationer samt Specialskolemyndighetens GD Greger Bååth, Eva Andåker, Specialpedagogiska institutet och rapportens författare Lotta Coniavitis Gellerstedt. Diskussionen leds av Anders Nordin.

Rapporten kan laddas ner här. (pdf. 744kB, öppnas i nytt fönster). http://www.sit.se/download/PDF/Rapporter/Om_elever_med_horselskada__i__skolan__L_Gellerstedt.pdf