Uppsala kommun

Så växer Uppsala fram till 2050

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 14:51 CEST

Kommunstyrelsen fattade idag onsdag 11 maj beslut om att låta förslagen till ny översiktsplan och innerstadsstrategi gå vidare till utställning. Uppsalaborna får därmed en ny chans att mellan 17 maj och 31 augusti lämna synpunkter på de nya förslagen. Målet är att kommunfullmäktige kan fatta beslut om översiktsplan och innerstadsstrategi i höst.

Översiktsplanen beskriver i vilken riktning kommunen bör utvecklas, idag och på längre sikt, ända fram till 2050. Den visar hur Uppsala kan få plats med upp till 130 000 fler invånare och uppemot 70 000 fler arbetstillfällen – samtidigt som hänsyn tas till miljön och vi skapar en god livsmiljö för människor och företag.

Förslaget till översiktsplan bygger på en tillväxt av främst staden men också ett antal tätorter som har särskilt goda förutsättningar. I staden utvecklas fyra stadsnoder som komplement till innerstaden. Det handlar om Gottsunda-Ultuna, Bergsbrunna, Börjetull och Gränby. Stadsnoderna kopplas till varandra och innerstaden med snabb och turtät kollektivtrafik. På så sätt får vi en struktur som staden kan växa inom under mycket lång tid.

Innerstadsstrategin utgår från översiktsplanen och ger en fördjupad bild av hur stadens centrala delar kan utvecklas för att förstärka en levande stadskärna och plats för näringslivet. Bland annat behövs fler platser för möten, aktiviteter, handel, kultur och evenemang. Det ska vara lätt att ta sig till centrum men inne i centrum ska gående prioriteras.

– Uppsala kommun är en del av en av Europas snabbast växande regioner. Hur ska vi växa fram till 2050? Hur ska vi locka hit företag och arbetsplatser? Hur ska vi se till att alla Uppsalabor gagnas av tillväxten - både på landsbygd och i tätort? Översiktplanen ska ge svar på detta och blir därmed en av de viktigaste planerna som pekar ut framtidens Uppsala, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med hjälp av de synpunkter som kom in under samråden i höstas och med hjälp av fortsatta utredningar, har de tidigare planförslagen förändrats och fördjupats.

Förslagen till innerstadsstrategi och översiktsplan finns från och med 17 maj på kommunens hemsida: www.uppsala.se/engageradig. Där finns även tider för öppna informationsmöten.

Enstaka tryckta exemplar av förslagen till översiktsplan och innerstadsstrategi kan hämtas i kommuninformation, eller beställas på telefon 018-727 18 10 eller e-post kommuninformation@uppsala.se.

Mer information

Katarina Fehler, projektledare översiktsplanen
Telefon: 018-727 13 20

Brita Christiansen, projektledare innerstadsstrategin
Telefon018 - 727 46 08

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27