Kalix kommun

Så vill Kalixborna se Kalix centrum utvecklas

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:27 CET

Kalixborna har mängder av idéer om hur Kalix centrum kan utvecklas och bli mer attraktivt. Det står klart efter sommarens ”stadsvandringar” i Kalix. Nu har idéerna sammanställts och ska fogas ihop till en ny fördjupad översiktsplan för centrala Kalix tillsammans med resultat från två marknadsundersökningar och samråd med olika intressenter. Speciellt fokus har legat på att få in synpunkter från barn och ungdomar.

Under tiden maj till augusti 2010 har medborgare i Kalix deltagit i stadsvandringar runt centrala Kalix. Vandringarna har varit en samverkansaktivitet inom två projekt: Kalix kommuns arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kalix centrum och ”Kalix Centrumutveckling”, som är ett samarbetsprojekt mellan Kalixföretagarna och Kalix kommun.

Vid de arrangerade vandringarna kunde allmänheten gå runt i Kalix centrum och skriva ner vad man ser och vad man skulle vilja se från utvalda stationer i centrum. Målgrupper har varit barn och ungdomar, pensionärer, politiska partier, barnfamiljer, SFI-elever, låg- och högstadieelever, funktionshindrade och fastighetsägare. Cirka 100 formulär med synpunkter kom in men antal deltagande är större eftersom många svarat gruppvis.

För att få in ännu mer fakta, har två olika marknadsundersökningar genomförts. En enkät har gått ut till fastighetsägare och exploatörer för att undersöka deras framtidsplaner. 700 Kalixbor har också fått delta i en marknadsundersökning om vad de vill se för utbud och service i Kalix.

Dessutom har projektgruppen träffat olika ungdomsgrupper för att få in fler synpunkter. Bland annat har elever på Manhemsskolan (högstadieskola) och Furuhedsskolan (gymnasieskola) samt personer inom arbetsmarknadsprojektet Arena Ung fått skissa sina idéer på en karta över centrum.

- Den generella bilden är att Kalixborna vill göra Kalix centrum mer grönt och mer tillgängligt för alla. Oavsett om du är funktionshindrad eller kommer med cykel eller barnvagn ska du kunna ta dig överallt, menar många. Och så märker vi en avsaknad av mötesplatser i svaren, och det gäller i synnerhet mötesplatser för ungdomar, säger Anna Karin Horney, projektledare för Kalix Centrumutveckling.

Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan som skall återspegla både kommunala och allmänna intressen i Kalix Centrum.

- Kalixborna vill se centrum som en plats för människor, inte bara för bilar. Det vi skissar på just nu handlar mycket om att minska biltrafiken, säger Anna Karin Horney.

Mer information om stadsvandringarna i Kalix.

Kontaktpersoner:
Anna-Karin Horney, projektledare Kalix centrumutveckling, tel 0923-65875, 072-2317625  
Anders Öqvist, planingenjör, Kalix kommun, tel 0923-65033, 070-6469033 
Karl-Axel Bergström, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, tel 0923-65040, tel 070-6308090  
Mårten Mellin, egenföretagare och styrgruppsledamot Kalix centrumutveckling, tel 0923-10727