Saab

SAAB AB: Delårsrapport Januari – juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 13:22 CEST

Omsättningen var 8.370 mkr (8.273).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 427 mkr (240).
Resultatet per aktie var 4,00 kr (2,25).
Orderingången första halvåret uppgick till 8,7 miljarder kr (12,4) miljarder kr, varav 4,5 (6,0) miljarder kr andra kvartalet. Orderstocken uppgår nu till 46,2 (45,6) miljarder kr.
Rörelseresultatet uppgick till 673 mkr (441) och resultatet efter finansiella poster var 638 mkr (362).
Det operativa kassaflödet uppgick till 261 mkr (733).
Tjeckien tecknar avtal om leasing av 14 Gripenplan.

Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport för januari – september 2004 publiceras den 22 oktober 2004.
Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 17 februari 2005.


För ytterligare information, kontakta:

Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013 - 18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 08 – 463 01 30

Presskonferens med Åke Svensson
Idag fredag den 9 juli kl 14.00,
World Trade Center
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734 – 18 00 18

Internationell telefonkonferens
Idag fredag den 9 juli kl 16.00
Kontakta Marita Sidén för anmälan
Och ytterligare information tfn 013 – 18 71 49
0734 – 18 71 49