Mimer Information Technology AB

Saab använder Mimer SQL i nytt Stridsledningssystem

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:47 CET

Saab System använder Mimer SQL från Uppsala-företaget Mimer Information Technology AB som inbyggd databashanterare i det nya stridsledningssystemet för det svenska försvaret. Detta system kommer att bilda grunden för Sveriges taktiska militära ledningssystem. När systemet används i mekaniserade förband, amfibiebataljoner och andra mobila förband är det viktigt att den inbyggda databasen är robust och alltid tillgänglig.

Saab Systems utvecklar tillsammans med den svenska Försvarsmakten och FMV ett nytt ledningssystem för ledning av förband upp till bataljonsnivå. Lösningen, ”Stridsledning Bataljon” (SLB), kommer att utgöra grunden för de taktiska ledningssystemen i det svenska försvaret och finnas inte bara i de mekaniserade förbanden utan också i amfibiebataljoner, flygbasbataljoner och EU battlegroup.

Den inbyggda Mimer SQL-databasen innehåller all den information som de mobila förbanden behöver under strid. Data kan också överföras mellan mobila förband och ledningscentraler med hjälp av trådlös kommunikation. Mimer SQL kommer även att finnas med i andra försvarsprojekt i Sverige och internationellt.

”Mimer SQL kommer att spela en viktig roll i det nya stridsledningssystemet från Saab Systems. Den robusta och tillförlitliga databashanteraren Mimer SQL kommer att verka under mycket tuffa förhållanden i lösningen för det svenska försvaret. Att Mimer SQL också kommer med i Saab Systems utvecklingsplattform SAFIR är viktig för Mimer som leverantör av inbyggd databasteknologi.”, säger Stefan Eck, Marknadschef, Mimer Information Technology AB.


Om Saab
Saab är ett av världens ledande high-tech företag, med verksamhet främst inom segmenten försvar, flyg, rymd och säkerhet. Saab har stor kompetens och kapacitet inom området systemintegration.
Saab Systems är en ledande leverantör av kundanpassade beslutstödsystem inom försvar och säkerhet. Alla lösningar är skalbara och flexibla vilket gör att kunderna stegvis kan utveckla sina ledningssystem utifrån sina specifika krav.

Om Mimer Information Technology
Mimer Information Technology är världsledande på underhållsfria databaser med sin Mimer SQL-produkt. Mimer SQL är en lättanvänd, högpresterande och skalbar databashanterare som finns tillgänglig för Windows, Mac OS X, OpenVMS, Linux och andra Unix-plattformar. Mimer SQL finns även för mobiltelefoner och PDA:er. Exempel på kunder som använder Mimer SQL för sina verksamhetskritiska system är Volvo Car, National Blood Service (England), DJ Galvanizing (Kanada) och Alexander Forbes (Syd Afrika).

För mer information, kontakta
Saab Systems AB
Tobias Gabrielsson, SAFIR Programme Manager
Tel: 08 580 871 72, 073 437 71 72 (mobil)
E-mail: tobias.gabrielsson@saabgroup.com, Web: www.saabgroup.com

Mimer Information Technology AB
Stefan Eck, Marknadschef
Tel: 018 - 780 92 21, 0730 - 299 321 (mobil)
E-mail: stefan.eck@mimer.se, Web: http://www.mimer.com