Saab

Saab utvecklar resursledningssystem till Nordic

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 15:34 CET

Saab Aerotech utvecklar ett resursledningssystem för främre
insatsledning vilket ska användas av Nordic Battlegroup 2008.

Systemet levereras under senare delen av 2007. Beställningen
kommer från Försvarets materielverk.

Resursledningssystemet (RSF) är datorbaserat och stödjer logistikfunktionerna
teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning med tjänster som stöd för främre,
insats- och resursledning i Sveriges insatsförband.

– Detta är en viktig affär för Saab och möjliggör ett långsiktigt och industriellt
åtagande avseende logistikfunktioner, även integrerade i framtida ledningssystem,
säger Joachim Haux, marknadschef, division Electronic Systems Services, Saab
Aerotech.

Utbildad personal kommer med hjälp av RSF ha möjlighet att söka rätt på,
beställa, lagerredovisa och analysera förbrukning av förnödenheter och
reservmateriel samt utföra och ta del av fel- och statusrapportering av individ,
verksamhetsplanering, underhållshistorik samt rapportering mot externa
förbandslednings- och resursledningssystem.

Tillsammans med underleverantören Sjöland&Thyselius kommer Saab Aerotech
att leverera RSF i månadsskiftet september/oktober 2007 och avsikten är att
Försvarsmakten ska använda systemet i Nordic Battlegroup 2008.

– För oss inom Sjöland & Thyselius är detta en viktig order då vi arbetat med
liknande system åt Försvarsmakten i många år samt att det stärker banden
mellan oss och Saab, säger Erik Eklöf VD för Sjöland & Thyselius Systemteknik.

Sjöland & Thyselius är ett specialistföretag med experter inom avancerad teknik,
grundat 1989. Företaget hjälper sina kunder med IT-baserade system för att
effektivisera deras verksamhet, projekt och system. Sjöland & Thyselius
Systemteknik är ett helägt dotterbolag och ansvarar för fastprisprojekt mot
försvarets myndigheter och försvarsindustrin.

Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar.
Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för
kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln.
Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar,
samhällssäkerhet och civilt flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och
tillgänglighet. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och
förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon 013-183 101 alt 0734-183 101
Joachim Haux, marknadschef, division Electronic Systems Services, Saab Aerotech.
Telefon: 0470-422 90 alt 0706-322 455
Erik Eklöf, VD, Sjöland &Thyselius Systemteknik AB,
Telefon 08-587 623 00 alt 0708-204 989
Rune Thyselius, Styrelseordförande, Sjöland &Thyselius,
Telefon 08-587 623 00 alt 0708-320103
www.saabgroup.com