Saab

Saab varslar 40 personer inom Combitech Systems AB

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:40 CET

Combitech Systems AB, ett företag inom Saab-gruppen, varslar 40 personer om uppsägning. Varslet omfattar tjänstemän fördelat på 10-talet orter i Sverige.
"Åtgärden är givetvis tråkig men nödvändig då den bygger på marknadens förändrade krav på oss" säger Christer Hoberg, chef för Combitech Systems AB.

Ett intensivt marknadsarbete under 2003 har givit tydlighet I marknadens förändrade krav på kompetens och tjänster. Med detta som utgångspunkt kommer en omorganisation att genomföras för att ge en större tydlighet i affärsområdenas kompetensinriktning och kundfokusering.

Samtidigt med denna omorganisation har en övertalighet identifierats och därmed ett behov av kostnadsanpassning för att möta marknadens krav under 2004.

Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Fogelström, Combitech Systems AB, Tel +46 36 440 51 45, Mobile +46 708 895 206

www.combitechsystems.com
www.saab.se