Bilfront

SAABs död - en effekt av Sveriges bilfientliga politik

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 20:42 CET

Dagens besked att SAAB läggs ned var lika väntat som olyckligt. Nubörjar vi se effekterna av många års bilfientlig politik, menarorganisationen Bilfront.
- Många av landets folkbilister skulle gärna köra SAAB, men åratal avbilfientlig politik har gjort det omöjligt. Bilskatter som höjs gångpå gång, trängselskatter som gör det för dyrt att ta bilen och enindragen skrotpremie som gör det svårare att byta gamla bilar mot nyaär bara några få exempel på hur regeringen missgynnar oss som behöverbilen för att ta oss till jobbet, säger Lennart Bengtsson,www.bilfront.org.
Sveriges samlade transportpolitik har under flera år motverkat bilismoch gjort vardagen svårare för landets folkbilister. Eftersattinfrastruktur, ständiga höjningar av bilskatter ochtransportsatsningar på bilens bekostnad har skapat bilbranschens svårasituation.
- Sverige är ett bilberoende land, det går inte att med full kraftmotverka bilismen utan att det får konsekvenser. Det är besynnerligtatt inte politikerna begriper sambanden mellan bilfientlig politik ochkris i bilindustrin. Nu får Trollhättan och SAAB ta smällen avregeringens undermåliga politik, säger Lennart Bengtsson.

./.För mer information kontakta Lennart Bengtsson, lennart@bilfront,org
Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt motorimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen imiljödebatten.
Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för att balanseradebatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är initiativtagaretill www.bilfront.org.