RISE Research Institutes of Sweden AB

Sågverk kan få förarlösa virkestruckar

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 08:58 CEST

Vad krävs för att introducera förarlösa virkestruckar? Vilka är vinsterna? Detta ska SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut undersöka i ett projekt finansierat av Södras forskningsstiftelse.

Teknikutvecklingen är intensiv inom förarlösa fordon och nu är målet att denna utveckling även ska komma sågverken till del. Projektet är en förstudie som ska utröna vilka möjligheter och utmaningar det finns med förarlösa virkestruckar på sågverk.

– Vi har medvetet begränsat oss till att fokusera på gaffeltruckar som hanterar sågade trävaror fram till färdigvarulagren, säger projektledare Anders Lycken på SP.

Ett antal studier ska genomföras vid olika sågverk för att kartlägga nuläget, med intervjuer och mätningar för att uppskatta eventuella vinster genom att automatisera de olika momenten i truckarnas körcykler.

– Sågverk som är intresserade av förarlösa fordon är välkomna att höra av sig till någon av oss i projektgruppen, säger Anders Lycken.

Ett möjligt scenario som projektet ska utvärdera är att semiautomatiska truckar kör automatiskt mellan punkt A och B. När virkespaketet ska lyftas eller ställas ner så styrs, eller övervakas, detta på distans av en truckoperatör. Detta scenario bidrar till förbättrad arbetsmiljö då truckens vibrationer och ljud inte riskerar att påverka operatören negativt. Det möjliggör även effektiviseringar då samma operatör kan fjärrstyra flera truckar samtidigt. Dessutom kan varierande produktions­volymer hanteras mer flexibelt genom att aktivera fler eller färre semiautomatiska truckar som styrs av samma operatör.

– Vi har handplockat de kompetenser projektet behöver för att dra nytta av den erfarenhet som finns inom SP-koncernen, säger Anders Lycken. Oavsett om det är en jordbrukstraktor, hamnkran eller virkestruck som ska automatiseras, så är det i stort samma utmaningar när det gäller teknik och säkerhet.

Erik Torstensson arbetar med elektronik och pålitliga system på SP. Han konstaterar att många sågverk redan idag är inhägnade, vilket är bra ur både säkerhets- och juridisk synvinkel för förarlösa fordon.

– Sedan måste vi beakta flera tänkbara scenarior där människor i olika utsträckning kan komma att befinna sig inom de förarlösa truckarnas arbetsområden, säger han.

Inom jordbruket arbetar Jonas Engström och hans kollegor på SP i Uppsala med liknande projekt inom förarlösa fordon.

– Även om ett fält oftast har färre hinder än vad det finns på ett sågverk så går det att definiera sågverksområdet mycket noggrant. En jordbrukstraktor måste kunna användas på ett stort antal olika platser och över mycket stora arealer, säger Jonas.

Vid frågor eller intresse kontakta gärna någon i projektgruppen:

Anders Lycken, 010-516 62 13, Stockholm, anders.lycken@sp.se

Jonas Engström, 010-516 69 09, Uppsala/Stockholm, jonas.engstrom@jti.se

Erik Torstensson 010-516 56 80, Borås, erik.torstensson@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise