Energikontor Sydost

Sågverk spånar kring ny teknik

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 06:30 CET

11-12 januari samlas EESiSyd, energinätverket för sågverk i Sydost, i Vimmerby för att via olika föreläsare och studiebesök inspireras av morgondagens teknik inom bland annat småskalig kraftvärme, fläktsystem och visualisering.

11-12 januari samlas medlemmarna i EESiSyd, energieffektiviseringsnätverket för sågverk i sydost, för att diskutera sina respektive energikartläggningar och för att få en inblick i möjligheterna med visualisering, i det här fallet sågverksindustrins energianvändning i realtid. Deltagarna kommer också att diskutera Lean production och ta del av information om ny fläktteknik. Deltagarna kommer dessutom att göra studiebesök både på Hällerum och på Frödinge sågverk, samt besöka Emåmejeriets kraftvärmeanläggning med sin unika bränsletork.

”Eftersom sågverk använder så mycket, till stor del förnybar, energi är det mycket intressant att betrakta dem ur ett systemperspektiv och lyfta deras roll i samhällets energisystem. Här finns mycket att vinna för både sågverk och samhället som helhet.” säger Daniel Hägerby, projektledare och nätverkskoordinator från Energikontor Sydost.

Datum: 11 - 12 januari

Tid: Start onsdag kl 12.00

Plats: Björkbacken, Traktorgatan 3, Vimmerby

För mer information, kontakta

Daniel Hägerby

0709-21 60 55, daniel.hagerby@energikontorsydost.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.