Språkförsvaret

SÅLD PÅ ENGELSKA? OM SPRÅKVAL I REKLAM OCH MARKNADSFÖRING

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 21:16 CET

För första gången publiceras en bok på svenska, som analyserar engelskans roll i reklam och marknadsföring i Sverige och andra länder, där engelska inte är officiellt språk. Ett flertal skribenter, kulturpersonligheter och forskare från Sverige, Nederländerna, Norge och Tyskland belyser frågor om språk och marknadsföring från olika utgångspunkter.

Några av de övergripande frågor som behandlas:

·  Finns det några vetenskapliga rön, som motiverar användningen av engelska i reklam och marknadsföring i länder, där engelska inte är huvudspråk eller officiellt språk? Kan det finnas andra motiv? I så fall, vilka?

·  Vilka föreställningar och myter finns det om det engelska språket inom marknadsföring?

·  Vilka konsekvenser har användningen av engelska i reklamen i Sverige för svenska språkets ställning?

Följande författare har bidragit med artiklar:

Kjell Albin Abrahamson: Houston, Houston! We got a problem! 

Jonathan Smith: Copy, cats & copycats. En rundtur i reklamrymden 

Leif V Erixell: Anglifieringen har nått löjets gräns 

Olle Käll: Filmtitlar på engelska i Sverige? 

Bengt Göransson: Fåfäng jakt på eländet 

Gunnar Lund: I butiken 

Per-Åke Lindblom: Varför används engelska i reklamen? 

Marinel Gerritsen/Frank van Meurs: Engelska i produktannonsering i icke-engelskspråkiga länder 

Engelska i reklamen är nog någonting man får vänja sig vid – samtal med Anna Qvennerstedt

Reiner Pogarell: Kampen om Tysklands reklamspråk 

Dag F. Simonsen: Motviljan mot engelska i reklam och marknadsföring ökar

kraftigt 

Karin Helgesson: Engelska i platsannonsen 

Reklamare är emotionella – samtal med Viggo Cavling

Anders Lotsson: När kobåjsarna blir reklamare 

Reklambranschen är nog extremt okänslig för kritik – samtal med Gottfried Gemzell

Arne Rubensson: Engelskan är ungdomarnas språk? 

Enkät om språk i reklam och marknadsföring 

Per Gahrton: Den onödiga anglifieringen – valfråga 2018?

Redaktörer: Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.

”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (ISBN 978-91-637-1975-2) utges av Språkförsvaret med bidrag från Svenska Akademien och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Boken kommer att kunna distribueras till återförsäljare, inkl. nätbokhandeln, efter den 11/2.

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

  sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:

Per-Åke Lindblom - tel: 08/7602302/070 7782302 

Arne Rubensson - tel: 070 5355501