Sånga-Säby Hotell & Konferens

Sånga-Säby en säker mötesplats

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:29 CEST

Sånga-Säby Kurs & Konferens fortsätter sin satsning för att vara en säker mötesplats. 87,5 % av personalen har nu genomgått en repetitionsutbildning i brandsäkerhet.

Personalen på Sånga-Säby har nu gått repetitionsutbildningar i brandsäkerhet, Första Hjälpen och Hjärt-Lung-Räddning med hjärtstartare. Detta är ett steg för att höja säkerheten ännu mer både för våra gäster & våra medarbetare.
Man har även haft oförberedda övningar där det ingick att utrymma anläggningen, gå in i rökfyllt rum samt ta hand om skadade gäster. Denna övning syftade till att öka säkerheten vid en eventuell utrymning. Här deltog även gästerna i huset och vid utvärderingen från de deltagande gästerna kände sig två av tre trygga med hur personalen agerade.

-Anledningen till sådana här övningar är för att se hur personalen agerar och se vad man kan förbättra. Det gästerna kände sig osäkra på var uppsamlingsplatsen och den har vi nu märkt upp bättre och även gjort detta tydligare i våra rutiner, säger Gillis Nordin, Miljö- och säkerhetschef på Sånga-Säby Kurs & Konferens.

Sånga-Säby ingår i Svenska Möten som ställer höga krav på sina medlemmar både när det gäller miljö och säkerhet. Enligt ett av Svenska Mötens beslut som tagits gällande säkerhet, ska alla anläggningar se till att minst 50% av sin personal har gått en grundutbildning i brandsäkerhet. På Sånga-Säby har alltså 87,5% genomgått detta och flera utbildningar är planerade!


Konferensanläggningens starka miljöprofil är mer aktuell än någonsin då man i år firar 10 års jubileum som Nordens första Svanenmärkta hotell och konferensrestaurang. Ambitionen är fortfarande att vara Sveriges mest miljöanpassade konferensanläggning.


För mer information:
Miljö- och säkerhetschef Gillis Nordin, 08-560 480 00, gillis.nordin@sanga-saby.se

Om Sånga-Säby Kurs & Konferens
Sånga-Säbys ambition är att vara Sveriges mest miljöutvecklade konferensanläggning. Anläggningen är Nordens första Svanenmärkta hotell och konferensrestaurang och alla konferenser är sedan 2007 helt klimatneutrala. Man strävar efter att bli ännu bättre på att hjälpa kunderna att hålla framgångsrika möten. Sånga-Säbys personal är en aktiv samarbetspartner till konferenskunden och bistår med allt från idé och planering till genomförande av konferensen. Sånga-Säby Kurs & Konferens är ett dotterbolag till LRF.
Läs mer på: www.sanga-saby.se