Sånga-Säby Hotell & Konferens

Sånga-Säby erbjuder klimatneutrala konferenser – på riktigt!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:51 CET

Nu tar Sånga-Säby Kurs & Konferens nästa steg i sitt strategiska miljöarbete och erbjuder klimatneutrala konferenser till sina gäster. Alla som förlägger sin konferens på Sånga-Säby tar del av detta upplägg. När kunden dessutom väljer Sånga-Säbys transportalternativ till och från anläggningen, blir hela arrangemanget klimatneutralt.

Sånga-Säby har sedan mitten på 90-talet arbetat metodiskt med att sänka sin miljöpåverkan. Därför ligger klimatutsläppen från en konferensnatt på Sånga-Säby långt under genomsnittet i branschen. Genom att nu klimatneutralisera sina utsläpp från verksamheten blir man den första klimatneutrala konferensanläggningen i Sverige.

” Detta är ett självklart nästa steg för oss! Att erbjuda våra kunder den mest miljöanpassade konferensanläggningen är förstås en konkurrensfördel. Vår miljöprofilering har redan visat sig lönsam, så nu fortsätter vi med att ta tag i vår och gästernas klimatpåverkan”, säger Håkan Svensson, restaurangchef och tf miljöchef på Sånga-Säby Kurs & Konferens. Sånga-Säby är ju ett företag som redan gjort ”allt” för att effektivisera och minimera sina klimatutsläpp. Omställning till uppvärmning drivna på förnybara bränslen skedde redan 1997. I siffror innebär det att Sånga-Säbys utsläpp från dagens uppvärmning motsvarar 9 ton koldioxidekvivalenter (COB2Be), att jämföra med 88 ton COB2Be om värmepumparna drivits på vanlig svensk elmix och eldningsolja. Detta är en minskning av utsläppen med 90% vilket kan jämföras med EUs åtagande på 8% reducering till 2012 med 1990 som bas, enligt Kyotoprotokollet

Klimatneutrala konferenser innebär att växthusgaserna från vistelsen på Sånga-Säby är kompenserade genom att motsvarande mängd reducerats via trädplantering i Uganda. På så sätt leder inte en konferens till något nettotillskott av växthusgaser i atmosfären. De 81 ton COB2Be som Sånga-Säbys verksamhet gett upphov till under år 2006 ligger till grund för den neutralisering som gjorts genom trädplantering. Detta gör att Sånga-Säbys samtliga kunder får en koldioxidkompenserad konferens under 2007 - på köpet.

"Sånga-Säby Kurs och konferens har under många år mycket aktivt arbetat för att steg för steg minska miljöbelastningen från sin verksamhet och är sedan länge ett föredöme i sin bransch. Det är stimulerande att se att denna pionjär med aldrig sinande entusiasm fortsätter sin bestämda bana mot en långsiktigt hållbar verksamhet. Ett brett engagemang och en stor öppenhet visar att de vill fortsätta vara en ledstjärna för andra" säger Kjell Lundén Pettersson, miljöchef Sverigedivisionen ARLA FOODS.

”Att plantera träd i Uganda känns viktigt också för att det ger jordbrukarfamiljer ökade möjligheter till försörjning genom att träden ger virke, ved, frukter och djurfoder”, säger Håkan Svensson. Det handlar också om att återställa skogsmark, motverka jorderosion och minska trycket på naturskogen. Det är helt enkelt en verksamhet som liknar de sociala och ekologiska projekt som vi arbetar med på våra egna marker här på Ekerö.

Sånga-Säby anlitar konsultföretaget U&W (you&we) som har lanserat klimatinitiativet ZeroMission. Tjänsten innebär att man kartlägger sin klimatpåverkan, tar fram strategier, fastställer klimatmål och åtgärder för att så långt som möjligt effektivisera och reducera användningen av fossila bränslen. ”De klimatpåverkande gaser som inte kan åtgärdas i det korta perspektivet kompenseras i så stor utsträckning som möjligt genom att plantera träd”, berättar Ellinor Nordenström på U&W.


För mer information:
VD Bitte Dempsey, 08-560 480 00, HTUbitte.dempsey@sanga-saby.seUTH
Restaurangchef och tf miljöchef Håkan Svensson, 08-560 480 00, hakan.svensson@sanga-saby.se

Om Sånga-Säby Kurs & Konferens
Sånga-Säby Kurs & Konferens har arbetat länge med miljöfrågor och 1999 blev anläggningen Nordens första Svanenmärkta hotell. Ambitionen är att vara Sveriges mest miljöutvecklade konferensanläggning. Vi strävar efter att bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder att hålla framgångsrika möten. Sånga-Säbys personal är en aktiv samarbetspartner till konferenskunden och bistår med allt från idé och planering till genomförande av konferensen.
Sånga-Säby Kurs & Konferens är ett dotterbolag till LRF. Antalet anställda är 45 och omsättningen uppgår till ca 40 miljoner.
Läs mer på HTUwww.sanga-saby.seUTH