Fältbiologerna

Sångaktion för cykeln på Visbys gator

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 11:35 CEST

För att belysa cyklandets positiva sidor genomför Fältbiologerna idag en cykelaktion klockan 13.30 med utgångspunkt vid Högskolan i Visby. Vi kommer att cykla runt i Visby med budskap om cyklandets miljö- och hälsoeffekter som en del av en hållbar stadsutveckling. Glada sånger och positiva tillrop kommer att höras på Visbys gator.

Med sång och pyntade cyklar kommer kören att sjunga i Visby. Blommor och skyltar som "HÅRD RUMPA" och "VELOKRATI - CYKELSTYRE" kommer att föra fram vårt budskap på ett humoristiskt sätt.

- Att cykelanpassa städerna borde vara en självklarhet, säger Linn Andersson, arrangör för aktionen. Hälften av alla bilresor är 5 km eller kortare, och skulle med fördel kunna göras på cykelsadeln! Det tjänar både vi och miljön på.

I många städer runt om i Sverige har det visat sig att där innerstäderna har anpassats efter cykel har även antalet cyklister ökat. Det finns alltså en stor vilja bland svenska folket att cykla istället för att ta bilen men för att det ska bli verklighet måste infrastukturen börja anpassas efter cykel.

- För att klara omställningen till ett hållbart samhälle räcker det inte bara med att bygga fler cykelvägar. Politiker på alla nivåer måste visa vägen mot en samhällsplanering där kollektivtrafik och cykelresande är norm, inte bilåkande. Bilfria innerstäder skulle främja både miljön, hälsan och trafiksäkerheten, säger Sara Vikström Olsson, vice ordförande för Fältbiologerna.

"I Visbys soliga dagar
vi cyklar vart vi behagar
på vägarna nu ingen klagar
vi cyklar vart vi vill, hojhoj hojhoj!

Du som har hoj
kom med på skoj

och sitt ej nu i bilkonvoj
Bli frisk och sund
och inte rund

om det du kommit underfund
I Visbys soliga dagar
vi cyklar vart vi vill, hojhoj hojhoj"

Kontakt:

Sara Vikström Olsson
Vice Ordförande, Fältbiologerna
0734-237950
sara.vikstrom.olsson@faltbiologerna.se

Följ vår Almedalsblogg: faltbiologernaialmedalen.blogspot.se

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.