Föreningen Sveriges Energirådgivare

SABO-företagens Skåneinitiativ och Willy Ociansson Årets energirådgivare!

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:31 CET

EnergiRådgivarna har på sin årliga kongress den 3 november i Uppsala utsett SABO-företagens Skåne­initiativ och Willy Ociansson till Årets Energirådgivare med följande motiveringar:

SABO-företagens Skåneinitiativ
sabo-företagens Skåneinitiativ har beskrivits som ett Kyotoprotokoll för de kommunala bostadsföretagen genom att undertecknarna förbinder sig att under en 9-årsperiod minska energianvändningen med 20 procent. När man på detta sätt går längre än den svenska målsättningen och uppfyller eu:s intentioner i de olika direktiven och handlingsplanerna, blir man ett nationellt och internationellt föredöme.
Man visar sig också vara bättre än Kyotoprotokollet då 101 undertecknare skyndat till – även bolag utanför det första målområdet (Skåne) – något som sannerligen inte Kyotoprotokollet lyckats med.

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/energi/skaneinitiativet/Sidor/vad_ar.aspx


Willy Ociansson
Willy Ociansson är en sådan person som man önskar att man hade som granne. Han fixar, han vet hur och var, och han har alltid ett leende på läpparna och ett vänligt ord på vägen.
Vi har lärt känna honom som den energikunnige som under sitt yrkesliv alltid förändrat. Inte bara de objekt han arbetat med, utan även sin arbetsplats, sin organisation och den teknik han jobbar med genom att ständigt uppfinna något nytt.  
Genom avancerade uppfinningar, sunt förnuft och praktiska tillämpningar genomför Willy energi­effektiviseringar med en glöd som vi gärna vill belöna.

http://www.wctab.se/

EnergiRådgivarna (Föreningen Sveriges Energirådgivare) är en ideell förening som sedan 1982 arbetar för ett effektivt och rationellt utnyttjande av energi med så låg miljöpåverkan som möjligt. Medlemmar i föreningen är energikonsulter, VVS-konsulter, kommunala energirådgivare samt ett antal företag. Totalt har föreningen cirka 500 medlemmar.
www.energiradgivarna.com