Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sabuni uppmanar till kamp för flickors rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:03 CET

"Det är hög tid att alla stater och regeringar kommer överens om konkreta åtgärder som garanterar alla kvinnor och flickor deras grundläggande friheter och rättigheter, även om detta utmanar traditionella seder."

Det sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inför FN:s kvinnokommission i New York på måndagen.

FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) håller under tiden 26 februari - 9 mars 2007 sin 51:a session i New York. Huvudtemat i år är undanröjandet av alla former av diskriminering av och våld mot flickor. Kommissionen utgör det internationella samfundets främsta forum för utformning av jämställdhetspolitik på global nivå.

Nyamko Sabuni påminde i sitt tal att alla stater har ansvar att undanröja lagar, förordningar, traditioner och seder som diskriminerar kvinnor och flickor. "Dessa måste ersättas med lagar, politik och institutionella mekanismer som underlättar jämställdhetsarbetet. Särskild vikt ska läggas vid att förbättra unga flickors livssituation."

I anslutning till FN:s kvinnokommission deltar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni även i ett sido-event i regi av den svenska regeringen på temat hedersrelaterat våld. Under detta event, som äger rum tisdagen den 27 februari, kommer Sabuni att redogöra för sin vision på området.

"Min vision är att våld och förtryck av kvinnor skall upphöra helt. Ingen ska behöva utsättas för förtryck i hederns namn. Ingen ska tvingas gifta sig med en person som han eller hon inte själv valt. Ingen skall behöva mista livet på grund av hederrelaterat våld", säger Nyamko Sabuni.


Kontakt:
Ann-Marie Åsheden
pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94
ann-marie.asheden@integration.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Statement by Ms Nyamko Sabuni, Minister for Gender Equality, Head of Delegation of Sweden at the UN Commission on the Status of Women (http://www.regeringen.se/sb/d/8594/a/77519)