Berns

SAC REPRESENTERAR BARA SIG SJÄLVA

Press Release   •   Sep 02, 2010 10:01 CEST

PRESSMEDDELANDE 2010-09-02

Syndikalisterna fortsätter sina trakasserier trots att de städare som man säger sig företräda inte har några krav på Berns.

Sedan flera månader bedriver SAC en blockad gentemot Berns och olika typer av krav har framförts. Berns har velat få klarhet i dels den juridiska grunden för kraven, dels vilka anspråk var och en av de inblandade städarna har. Därför ställde Berns frågor både till Syndikatets företrädare vid förhandlingar och till de enskilda städarna.

I svar från städarna framgår att ingen av dessa riktar något som helst anspråk på Berns, men de låter meddela att Syndikatet har ställt ett antal krav.

Vid de förhandlingar som genomfördes med Syndikatet meddelades att de skadeståndskrav man riktar mot Berns saknar juridisk grund och att man inte åberopar någon laglig rätt att få ut skadeståndet. Det enda sätt man tror sig kunna få ut ett skadestånd på är alltså genom att trakassera och störa verksamheten för att förmå Berns att gå med på vad man kallar en förlikning. Skadeståndskravet, som skulle kosta Berns cirka 1,4 miljoner kronor, har man alltså inget legalt stöd för.

Situationen är att Syndikatet fortsätter sina trakasserier och sin blockad trots att de saknar stöd från dem som man tidigare förde talan för och att det endast är Syndikatet som riktar sina krav gentemot Berns, inte städarna själva.

Syndikatet har även riktat kritik mot Berns för bristande förhandlingsvilja. Berns har alltid genomfört förhandlingar när organisationen krävt det. Därför är det med förvåning som vi noterar att Syndikatet uteblev vid de förhandlingar med Berns ägare, London & Regional, som man själv tagit initiativ till. Syndikatet dök inte upp till förhandlingarna och har inte lämnat något besked om orsaken till den uteblivna förhandlingen.

 – Från Berns sida önskar vi oss ett slut på trakasserierna mot personal, gäster och arrangörer, säger Berns VD Yvonne Sörensen Björud. Hon hänvisar bland annat till fredagens blockad av Folkpartiets valstuga i Göteborg. Den försattes i blockad med anledning av att Folkpartiet förlagt sin valupptakt till Berns. Det visar en brist på respekt för de demokratiska spelreglerna, säger hon vidare.

Vi på Berns, både i ledningen och personalen, vill ha lugn och ro. Vi vill arbeta för att tillgodose gästernas önskemål om ett trevligt besök i någon av våra restauranger, som gäst på våra konserter, konferenser eller på hotellet.

Berns personal har skrivit under ett upprop där de ber Syndikalisterna sluta upp med trakasserierna. Uppropet har över 130 underskrifter och publiceras i Restauratören inom kort.

För mer information vänligen kontakta Yvonne Sörensen Björud, på e-mail yvonne.sorensen@berns.se