Saco

SACO fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:22 CET

PRESSinformation
från SACO
Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 00
08-613 48 59 (direkt)
070-782 19 22 (mobil)
sej@saco.se

Antalet anslutna till SACO-förbunden fortsätter öka. Det konstateras när siffrorna för 2006 nu är klara. Total finns 586 110 medlemmar, en ökning med drygt 5 500 eller en procent. Antalet yrkesverksamma ökar med drygt 8 800 eller 2,1 procent.


- Det är glädjande att SACO och SACO-förbunden fortsätter att öka, säger SACO-ordföranden Anna Ekström. Det visar att ännu fler inser värdet av den yrkesmässiga och fackliga gemenskapen i SACO-förbunden. Mot den bakgrunden är det verkligen roligt att konstatera att vi får en ökning också i år. Det visar att värdet av ett fackligt medlemskap är fortsatt stabilt

Störst ökning redovisar Akademikerförbundet SSR med + 2 600, och de har också den största procentuella ökningen med + 5,2 procent. De förbund som ökar mest efter Akademikerförbundet SSR är Naturvetareförbundet + 3,5 procent, Sveriges Arkitekter + 3,2 procent och Jusek + 2,9 procent.

Vid årsskiftet gick två av förbunden samman, Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet, till Sveriges Ingenjörer, som är det största förbundet inom SACO. SACO har därmed 24 förbund.


Statistiken i sin helhet finns på www.saco.seFör ev ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.