Saco

SACO forum i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 14:41 CEST

Under Almedalsveckan i Visby ordnar SACO och flera SACO-förbund föredrag och debatter kring färska rapporter och aktuella frågor för Sveriges akademiker. Medverkar gör bland andra: SACO, DIK-förbundet, Jusek, Leg. Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, Akademikerförbundet SSR och SACO Studentråd.

Välkommen!

Tisdag 8 juli kl 09.15 inviger SACO:s ordförande Anna Ekström SACO FORUM 2003.

På SACO:s eget seminarium onsdag 9 juli 10.00-10.45 resonerar SACO:s samhällspolitiska chef, Gunnar Wetterberg, kring vad som talar för och emot ett svenskt medlemskap i EMU. Hur påverkas Sveriges akademiker? Vilken roll får lönebildningen inom och utanför EMU?

Här är programmet i sin helhet:
Lokal (där inte annat anges): Högskolan i Visby, Cramérgatan 3. Samtliga seminarier är gratis, ingen föranmälan krävs.

Tisdag 8 juli
09.30 - 10.15 Jusek: Karriär på lika villkor
Lokal E 30, Högskolan
Unga män vill vara föräldralediga länge, men när barnen väl kommer stannar männen på jobbet - varför? Jusek presenterar sin årliga undersökning av arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker. I årets undersökning, den trettiofemte i ordningen, har fokus lagts vid frågor kring karriär på lika villkor mellan kvinnor och män.

10.30-12.00 SACO Studentråd: Ny tid, ny strid - nya studenter kräver nya lösningar!
Lokal: E 30, Högskolan
Kan ett treterminssystem lösa några av den svenska högre utbildningens problem? Vad händer med genomströmningen, mångfalden och den studiesociala situationen?

10.00 - 12.00 LR: Var finns skoldebatten?
Lokal: Strand hotell, Bryggarsalen
Lärarförbundets Eva-Lis Preisz och Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner möter riksdagspartiernas ledande skolpolitiker i debatt om skolan.

13.30-14.30 DIK och SULF: Frihandel - ett hot mot bibliotek och utbildning?
Lokal: E 30, Högskolan
Ska högre utbildning likställas med andra handelsvaror? Kan frihandel vara ett hot mot biblioteken? Vilka effekter får de pågående GATS-förhandlingarna? Är hoten överdrivna? Lyssna på företrädare för biblioteken, universiteten, näringslivet, studenter med flera.

14.45-15.30 Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund: Onödiga sjukskrivningar
Lokal: E 30, Högskolan
Håller systemfelen folk borta från jobbet? En undersökning visar att minst 20% av alla sjukskrivna skulle kunna jobba istället för att gå hemma. Vi har nu följt upp verkligheten bakom sjukskrivningarna genom en enkät till sjukskrivna. Diskussion om hur systemen kan ändras så att varje enskild individ kan få en rehabilitering som utgår från dennes behov.

Onsdag 9 juli
10.00-10.45 SACO: Gunnar Wetterberg om EMU
Lokal: Aulan, Högskolan
SACO:s samhällspolitiska chef, Gunnar Wetterberg, resonerar kring vad som talar för och emot ett svenskt medlemskap i EMU. Hur påverkas Sveriges akademiker? Vilken roll får lönebildningen inom och utanför EMU?

11.00-11.45 SULF: Lönar det sig att doktorera?
Lokal: Aulan, Högskolan
Forskarutbildning är en investering för samhället och för individen. Behovet av personer med sådan utbildning ökar, världen över. I SULF:s seminarium presenteras tidigare obearbetat statistiskt material. En del av resultaten belyser de svårigheter som ligger framför Sverige i att hävda och stärka vår position i det kunskapsbaserade samhället.

Torsdag 10 juli:
10.00-11.00 Akademikerförbundet SSR: Chefer och ledarskap i offentlig sektor
Lokal: B 26, Högskolan

Övrig SACO-medverkan
Dessutom medverkar SACO-ordföranden Anna Ekström dels på seminariet "Hur främjar euron löntagarnas intressen?" söndagen den 6 juli kl 13 - 15 med Fackliga Röster för Europa, Aulan, Högskolan.
dels onsdag 9 juli kl 13.30- ca 15.30 vid Pensionsforums seminarium "Vad kan få 50-talisterna och 40-talisterna att vilja, kunna och få arbeta åtminstone till pensionsåldern?" Strand hotell.

SACO:s Gunnar Wetterberg medverkar onsdag 9 juli 15.00-16.30, vid Föreningssparbankens seminarium "Kan välfärdsstaten rehabiliteras?" Spegelsalen, Wisby hotell.

Presskontakt på plats för SACO i Visby under SACO Forum-dagarna är Anna Kopparberg, 070-456 60 44 och Petter Odmark, 0733-38 09 38.

Övriga kontaktpersoner; Linda Syrén, SACO Studentråd, 070-557 19 84, Stephanie Sjöberg, Jusek, 070-665 29 55 och Madeleine Lindermann, Jusek, 070-665 29 63, Gert Hellström, Leg. Sjukgymnasters Riksförbund, 070-928 61 17, Lisbeth Klang, SULF, 070-796 36 21, Jon Stenbeck, DIK, 0733-66 24 17, Andreas Burman, LR, 070-262 27 00 och Maria Östberg Svanelind, Akademjkerförbundet SSR, 0708-17 44 31.