Saco

SACO kommenterar uppgörelsen LO - SAP

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 14:35 CEST

- Huvuddragen i de finanspolitiska målen och LO:s och SAP:s bedömningar av EMU-medlemskapet stämmer väl överens med vad vi framfört i olika sammanhang, säger SACO:s ordförande Anna Ekström. Vi är beredda att diskutera med de andra parterna på arbetsmarknaden hur ett ekonomiskt råd skulle kunna utformas.

- Vi har i ett par års tid varnat för de otillräckliga budgeteringsmarginalerna, och vi har betonat vikten av att Sverige ser om sitt hus inför de stora åldersförändringarna. Det är glädjande att den insikten nu slår igenom i de finanspolitiska riktlinjerna.

- Å andra sidan måste riktlinjerna alltid anpassas till förutsättningarna, påpekar Ekström. Det är bra att amortera på statsskulden och att stärka marginalerna, men överskottsmålet kan inte gälla för all framtid. Den ekonomiska politiken måste också bana väg för ett mer tillväxtvänligt skattesystem.

För ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50 eller SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg, 070-689 11 22.