Saco

SACO och förbunden storsatsar i Almedalen

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:12 CEST

SACO och ett stort antal SACO-förbund storsatsar under årets Almedalsvecka på Gotland. Med början den 5 juli arrangeras seminarier och debatter kring färska rapporter och aktuella frågor för Sveriges akademiker.

Förutom SACO medverkar Civilingenjörsförbundet, DIK-förbundet, Jusek, Leg. Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarnas Riksförbund, Officersförbundet, SACO Studentråd, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Universitetslärarförbund. Ytterligare förbund kommer dessutom att vara på plats utan att ha egna arrangemang.

- Det här är den största satsning som SACO-förbunden gjort under Almedalsveckan, säger Anna Kopparberg, projektledare på SACO. Och det görs under samlingsvinjetten SACO FORUM.Här några axplock ur programmet:
Officersförbundet: Internationella insatser - har vi rätt förutsättningar?
Paneldebatt med företrädare från de politiska partierna, Försvarsmakten och Officersförbundet. Seminariet är ett samarrangemang mellan Officersförbundet och Folk och Försvar.
SACO Studentråd: En minoritet i minoriteten - transpersoner i den högre utbildningen
Ett seminarium för att uppmärksamma och debattera transpersoners situation i den högre utbildningen
Sveriges Psykologförbund: Den psykiska ohälsan ökar. Men plånboken styr vilken behandling som erbjuds. Flera studier visar att psykologisk behandling är effektiv. Utfrågning om den psykiska hälsovården.
Jusek: Trender på akademikernas arbetsmarknad.
Får nyexaminerade akademikerna jobb efter examen? Har de som jobbar kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar utbildningen? Hur viktiga är faktorer som lön, arbetstid och möjligheten att kunna kombinera yrkesliv och föräldraskap för dagens akademikergeneration? Juseks årliga undersökning visar trender och tendenser på arbetsmarknaden för nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare i Sverige.
DIK tillsammans med Föreningen Sveriges Läromedelsproducenter: Finns det plats för bildning i kunskapssamhället?
Det finns tecken på att kulturens förutsättningar förändras. Är det så att kunskapssamhället innebär bildningens bankrutt? Kräver kulturen offentligt stöd? I år fyller den statliga kulturpolitiken 30 år - men går det att ha en statlig kulturpolitik längre? Möt företrädare för näringslivet, universiteten, medierna, författare samt andra debattörer.
SACO Studentråd: Sveriges studenter har begränsad social trygghet och rättsäkerhet. Socialförsäkringssystemet behöver uppgraderas i takt med att förutsättningarna för utbildning ändras.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gemensamt seminarium
Leg. Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) och Civilförsvarsförbundet : Vem bryr sig om den svenska tanten?
De flesta olyckor som leder till döden sker hemma. 2002 var det så många som 1200. Den viktigast orsaken är att äldre faller, bryter sig och sedan dör. Fallolyckor är samhällsekonomiskt kostsamma och ett stort antal skulle kunna gå att förebygga.
Civilingenjörsförbundet: Ökad tillväxt eller stillad nyfikenhet?
Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar. Kunskapssamhället innebär nya möjligheter men också förändrade krav. Innovationer, forskning och utveckling hamnar i fokus och idag genereras tillväxten till över 50 % av innovationer. Är 1940-talets lösning -nyfikenhetsforskningen- svaret på 2000-talets behov?
SACO: De gör Sverige friskare
I stället för att bara klaga över höga sjukskrivningstal har SACO tittat på hur man har gjort på de friska arbetsplatserna. Vad kan vi lära oss? Hur kan SACO:s yrkesgrupper medverka till friskare arbetsplatser?
Sveriges Universitetslärarförbund, SULF: Svensk universitetsforskning - hur står den sig?
Inför 2004 års forskningsproposition - debatt mellan lärare, forskare, doktorander, studenter och utbildningspolitiker om våra universitet och högskolor har förutsättningar att klara uppdraget att även i fortsättningen vara samhällets främsta forskningsutförare.
Läs mer på www.saco.se/visby
För ytterligare upplysningar kontakta Anna Kopparberg, SACO, 08-613 48 66.