Saco

Saco ökar stort och har nu över 600 000 medlemmar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:09 CET

De 23 Sacoförbunden ökade med över 16 000 medlemmar under 2009 och har nu passerat 600 000. Det är en ökning med drygt 2,7 procent.

- Det är glädjande att Saco växer, säger Sacos ordförande Anna Ekström. Sacoförbunden är både yrkesgemenskaper och fackliga organisationer - det är en kombination som är värdefull för många av våra medlemmar. Förbundens inkomstförsäkringar är en nödvändig del i inkomsttryggheten vid arbetslöshet för många medlemmar.

Den största ökningen svarar Sveriges Ingenjörer för, drygt 4 300 fler medlemmar. Sex förbund ökar med mer än 1 000 medlemmar – förutom Sveriges Ingenjörer även Civilekonomerna, drygt 2 400, Jusek, drygt 2700, Sveriges Läkarförbund, drygt 1500, Akademikerförbundet SSR, drygt 1400 och Lärarnas Riksförbund drygt 1 200.

Den största procentuella ökningen gör Civilekonomerna som ökar med drygt 7 procent.

Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade under 2009 med cirka 16 000 medlemmar och uppgår nu till drygt 452 000. Antalet studerandemedlemmar är oförändrat och uppgår till cirka 100 000.

En komplett medlemsstatistik med fördelning efter kön, arbetsmarknadsområde mm kommer senare under februari.

Kommentarer:
Anders Edward, Sacos kanslichef, 070-208 96 35, besvarar frågor om statistiken.
Anna Ekström, Sacos ordförande, 070-549 35 50, besvarar frågor om medlemsökningen.

Medlemsstatistik 2009-12-31

Ladda ner tabellen