Saco

SACO-ordföranden: Rädda arbetslivsforskningen!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:20 CET

PRESSinformation från SACO
Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 00
08-613 48 59 (direkt)
070-782 19 22 (mobil)
mailto:sej@saco.se

- Regeringens satsningar på forskning syns i ord men inte i handling. Mätt i anslag, så innebär den nya regeringens första budget att vi fjärmar oss och inte närmar oss målet att en procent av BNP ska gå till statligt finansierad forskning. Jag uppmanar regeringen att snabbt anvisa medel så att viktig forskning och fungerande forskargrupper kan leva vidare och inte skingras, när Arbetslivsinstitutet läggs ner.

Det sa SACO-ordföranden Anna Ekström när hon talade vid Naturvetareförbundets kongress på fredagen och riktade sig till forskningsminister Lars Leijonborg, som gästade kongressen.Ev kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.