Saco

SACO-ordföranden: Utred nästa steg ordentligt

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:05 CET

Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 00
08-613 48 59 (direkt)
070-782 19 22 (mobil) 2006-11-16
mailto:sej@saco.se


SACO-ordföranden: Utred nästa steg ordentligt

Vi utgår från att nästa steg av regeringens förändring av a-kassan får större förutsättningar att bli bra. Det säger SACO-ordföranden Anna Ekström. Att införa en obligatorisk a-kassa är en mycket stor förändring och kommer sannolikt att uppfattas som mer genomgripande än de förändringar som idag lagts på riksdagens bord. Utredningen inför ett eventuellt förslag till obligatorium måste få den tid och de resurser som behövs för att leva upp till den kvalitet som svensk förvaltningstradition har anledning att vara stolt över.

Propositionen om ny a-kassa är resultatet av en snabb beredning – alltför snabb. Om remissinstanserna tvingas ta ställning till mycket genomgripande och komplicerade förslag på en vecka, kan man inte vara säker på att man får det underlag till en god lösning som en redig genomlysning oftast ger.

- Jag hoppas att regeringen inför nästa förändring av a-kassan tar chansen att åstadkomma en stabil försäkring som ger de anställda både trygghet i omställningen till ett nytt jobb och som fördelar kostnaderna rimligt, säger Anna Ekström.

För ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.

Frågor om avgifter analyseras f n av AEA och kan besvaras efter kl 13 imorgon fredag av kassaföreståndaren för AEA, Anders Edward, tel 070-208 96 35.