Saco

Saco på Bok & Bibliotek

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 15:33 CEST

Saco deltar på årets Bok- och biblioteksmässan med monter och flera seminarier. Välkommen på våra seminarier och till vår monter Co5:41 där vi har en rad olika aktiviteter.


Här är några exempel ur programmet:

Torsdag den 25 september
10.30 - 10.50 Seminarium - Efter fyrtiotalisterna
En personlig betraktelse av Gunnar Wetterberg, historiker och Sacos samhällspolitiske chef, om den största generationsväxlingen på länge. Hur ska vi klara tillväxten, vem ska göra jobbet? Lokal: F5

11.00 - 11.30 Träffa Anna Ekström, Sacos ordförande, och diskutera aktuella frågor som rör Sveriges akademiker. Plats: Sacos monter Co5:41

11.45 - 1200 Seminarium: Från kris till kris - Riksbankens historia
Gunnar Wetterberg, historiker och Sacos samhällspolitiske chef, visar hur Riksbanken genom århundraden famlade sig igenom det ena penningpolitiska problemet efter det andra. Plats: Forskartorget

12.00 - 12.45 Seminarium: Behöver vi bildning?
Medverkar gör Anna Ekström, Sacos ordförande, Göran Hägg, författare och debattör, Sverker Sörlin, professor och författare, samt Carina Burman, litteraturforskare och författare. Moderator är John Chrispinsson. Lokal: K2

13.00 - 13.30Möt Gunnar Wetterberg, Sacos samhällspolitiske chef, och ställa frågor om Sacos åsikter i aktuella samhällspolitiska frågor. Han signerar även sin nyutkomna bok "Efter Fyrtiotalisterna". Plats: Sacos monter Co5:41

15.30 - 16.00 Carina Burman, litteraturforskare och författare, presenterar och signerar Sacos böcker "Akademiker i litteraturen" och "Kunskapstörst", Carina medverkar med en specialskriven text i boken "Kunskapstörst" Plats: Sacos monter Co5:41

Fredag 26 september
10.30 - 10.50 Seminarium: Utbildning på vetenskaplig grund?
Dan Brändström, professor och utredare i "Kvalitetshöjning och avpolitisering av högskolan", svarar på frågorna: Hur får vi de bästa lärarna och hur kan kunskap och entusiasm bibehållas hela yrkeslivet?
Lokal: F5. Liknande program i Sacos monter även lördag och söndag.

Alla dagar
I Sacos monter Co5:41 finns också personal från Saco som gärna svarar på fackliga frågor, delar ut och säljer aktuella böcker och broschyrer.

Länk till hela programmet