Saco

Saco studentråd: Viss förbättring när det gäller studenternas möjlighet till a-kassa, men fortfarande finns det mycket att göra

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:14 CEST

Saco Studentråd kommenterar förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och hur de påverkar studenterna.

"Det är viktigt att människor har en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet", säger Anders Borg. Saco Studentråd håller med, och pekar på de problem studenter står inför vid arbetslöshet efter studierna.

Genom de aviserade förändringarna i budgetpropositionen som presenteras idag av finansminister Anders Borg kan vissa studenter öka sin möjlighet till trygghet efter studietiden genom a-kassa.

- Ett slopat inträdeskrav är en förbättrad situation för studenterna, säger Eva Westerberg, ordförande för Saco Studentråd. Framförallt de studenter som jobbade innan de började studera kan få en chans till stärkt trygghet i övergången från studier till arbetsmarknad. Med en ökande arbetslöshet är detta förstås en välkommen möjlighet.

Ett problem för studenterna idag är ersättningsnivåerna och hur ersättningen beräknas i nuvarande system. Ersättningen beräknas idag på de senaste tolv månadernas inkomst. Tidigare beräknades ersättningsnivån på de sex månader med högsta inkomsten under en tolvmånadersperiod. Studenter tillhör en av de grupper som har drabbats hårdast av dessa försämringar, eftersom studenter ofta arbetar oregelbundet och inkomsten varierar från månad till månad.

- Att återgå till att räkna på sex månader är positivt, säger Eva Westerberg. Men eftersom högskolestudier inte räknas som arbete är det egentligen enbart de studenter som arbetade innan studierna påbörjades, och de studenter som klarar av att arbeta minst halvtid vid sidan av studierna, som förslaget berör.

Regeringen uttrycker också att man vill korta arbetslöshetstiderna. En dold arbetslöshet som man ofta inte tänker på, är de studenter som är färdiga med sina studier och vill börja jobba men som fortsätter att studera ytterligare någon termin tills antingen möjligheten till studiestöd tagit slut, eller de fått ett jobb.

- Saco Studentråd var skeptiska till förslaget om en obligatorisk a-kasseförsäkring och är glada att man nu istället ska se över arbetslöshetsersättningen i en större socialförsäkringsutredning. Grundproblemet för studenterna, en grupp om 350 000 bara i högskolan, är att de inte passar in i arbetslöshetsförsäkringen då de varken är arbetande eller arbetslösa. Därför är det viktigt för studenterna att de olika delarna av socialförsäkringssystemen utreds tillsammans, inte var för sig, eftersom studenter idag ofta hamnat mellan stolarna i systemen. Därför bör man också ta hänsyn till den pågående studiesociala utredningen och dess resultat, avslutar Eva Westerberg.


För ytterligare kommentarer, kontakta Saco Studentråds ordförande Eva Westerberg på 070-557 19 84 eller eva.westerberg@saco.se

Saco Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Vi samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Tillsammans är vi omkring 100 000 medlemmar. Saco Studentråd vill påverka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. Självklart är vi partipolitiskt obundna och drivs för studenter, av studenter.