Saco

SACO tar ställning

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 13:41 CEST

SACO kommer att verka för ett ja till euron. Det sade SACO:s ordförande Anna Ekström vid organisationens presskonferens på måndagen. SACO har förbundens uppdrag att ta ställning i frågor som är viktiga för alla akademiker i Sverige. Euron är en sådan fråga

- Ett fullt svenskt deltagande i den gemensamma inre marknaden är i grunden bra för Sverige och för svenska akademiker, fortsatte Anna Ekström. En gemensam valuta främjar öppenhet och rörlighet, detta är bra för Europas ekonomier och för Europas invånare.

SACO ser som sin främsta uppgift inför folkomröstningen att bidra till att fördjupa debatten och att lyfta fram frågor av särskilt fackligt intresse.

Som ett i led det arbetet har SACO-styrelsen uppdragit åt SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg att ta fram en rapport i frågan. Den - Eurons frågor - presenterades vid presskonferensen. Rapporten kommer att spridas till alla SACO-förbund så att de som vill kan använda den i sin informationsverksamhet gentemot sina medlemmar.

Eurons frågor
- Rapporten är ett försök att gå igenom de tio-femton olika resonemang och frågor som är kopplade till omröstningen, säger Gunnar Wetterberg om "Eurons frågor". Alla kommer säkert inte att hålla med om mina bedömningar, men jag tror det är viktigt att försök systematisera avvägningen. Debatten har präglats alltför mycket av några enstaka frågor, utan att man sett till helheten.

- Det är slående hur mycket utrymme stabiliseringen fått på tillväxtens bekostnad, nämner han som exempel. Ingen har egentligen ifrågasatt att handeln, investeringarna och konkurrensen ökar, och att detta bidrar till ökad tillväxt. Att man inte vet hur stor roll det spelar är inte detsamma som att det är försumbart.

- En förbisedd effekt är att det blir lättare att jämföra löner mellan länderna, inte bara priser. Sverige har hittills haft ett bekymmer med en alltför låg premie för utbildning och erfarenhet. När andra länders löner kommer in som jämförelse kommer det att pressa upp utbildningspremien, och det är bra både för enskilda löntagare och för hela landets ekonomi.

- När det gäller stabiliseringen har nästan all debatt handlat om problemen när Sveriges konjunktur avviker från omvärlden. Men det vanligaste är att den svenska konjunkturen sammanfaller, och då kan den gemensamma politiken snarast vara mer effektiv än den splittrade.

- Dessutom kan man undra, om en egen penningpolitik verkligen är det bästa när det gäller våra hemmagjorda kriser. Då underlåter vi att ta itu med grundproblemen, och på så vis har kanske boten blivit en del av soten.

För ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50 eller Gunnar Wetterberg, 070-689 11 22.