Sacpro AB

Sactools Pressure Guard kan rädda hela ert reliningprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 08:47 CET

Sactools Pressure Guard är en larmenhet som skickar SMS om trycket sjunker eller om strömmen till kompressorn bryts. Detta ökar tryggheten om du inte har möjlighet att själv övervaka härdningen under den tid som krävs.

Konsekvenserna av att tappa trycket under en pågående härdning av foder är stora. Det ger kraftigt ökade kostnader. Om det kollapsat fodret måste fräsas ur eller bilas bort och ersättas med nytt material. Det påverkar både tidplanen och budgeten för projektet.

-  En enda misslyckad installation gör så stor skillnad för entreprenörerna att det kan innebära att hela projektet går back, säger Jan-Erik Svedlund, VD på Sacpro och fortsätter:

-  Vi rekommenderar att alla installationer ska vara bevakade av ett larm så att man har möjlighet att rädda dem ifall trycket sjunker.

Sactools Pressure Guard ansluts mellan pressionsregulator och installationen av grenrör eller foder
under härdningstiden. Strömmen ansluts till samma uttag som kompressorn. Om trycket sjunker i installationen eller om strömmen bryts, så skickas ett SMS till användarna. När trycket är återställt eller strömmen åter är ansluten, skickar larmenheten en bekräftelse via SMS. Statusen på installationen kan kontrolleras via ett SMS till larmenheten. Ett flertal mobilnummer kan förprogrammeras i larmet.

Sactools Pressure Guard är en billig försäkring för att undvika otrevliga överraskningar när man kommer tillbaka till ett härdat grenrör eller foder.

Pressbild på Sactools Pressure Guard

Sacpro AB är Sveriges ledande leverantör av verktyg och material för rörinfodring av dagvatten- och avloppssystem. Företaget har över 20 års erfarenhet av relining i fastighet. Först som entreprenör runt om i Sverige och sedan 2005 enbart som producent och leverantör till entreprenörerna.

Vi har utvecklat tre egna varumärken under namnen Sacpipe®, Sacparts® och Sactools®. Med våra egna varumärken samt ett nära samarbete med det ledande Europeiska varumärket Brawoliner representerar Sacpro ett komplett system för relining - Sacpipe Connection System. Sacpro levererar i dag främst produkter till Norge, Finland, Danmark och Sverige men också till Tyskland, Belgien, England och Australien.