Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, SADEV

SADEV lanserar statistikdatabas över svenskt bistånd

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:25 CET

I dagarna lanserar SADEV en databas som gör det enkelt att ta fram statistik över svenskt bistånd. Studenter, journalister, konsulter och andra intresserade kan med hjälp av databasen snabbt få fram uppgifter om vilka länder som fått bistånd, hur
mycket de fått och inom vilka områden.

- Tidigare var man tvungen att gå via Sidas statistikavdelning för att få fram de här uppgifterna och det var svårt att få en överblick över all information. Nu är statistiken presenterad på ett lätt sätt och åtkomlig för alla som har ett intresse av biståndsfrågor, berättar projektledaren Sara Bandstein.

Idén att utveckla en statistikdatabas över biståndsmedel aktualiserades när SADEV bildades 2006. De flesta av SADEVs utvärderingsprojekt är beroende av statistik på ett eller annat sätt.

- Det här är ett viktigt hjälpmedel internt samtidigt som det är ett sätt för allmänheten att enkelt få en uppfattning om hur svenska biståndspengar används. Det var självklart att utveckla den nya tjänsten så att den är tillgänglig för alla, säger generaldirektör Anders Danielson.

Databasen ger tillgång till statistik över svenskt bilateralt och multilateralt bistånd från 1998 till 2005. Arbetet med att utveckla den nya databasen har skett i samarbete med Statistiska Centralbyrån och bygger på Sidas statistikredovisning.

- Vår ambition är att göra databasen mer detaljerad och att statistik för fler år ska ingå säger Sara Bandstein.

Databasen finns tillgänglig på www.sadev.se

Fakta om SADEV
SADEV, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, är en myndighet som initierar, genomför och sprider analyser och utvärderingar av internationellt utvecklingssamarbete. SADEVs övergripande mål är att bidra till att öka kunskapen i den samlade svenska biståndsförvaltningen.

För mer information kontakta:
Generaldirektör Anders Danielson, tel 070 – 298 10 01
Bilder för fri publicering finns tillgängliga på www.sadev.se. Fotograf: Øyvind Lund.


Institutet för Utvärdering av Internationellt Utvecklingssamarbete
Box 1902, 651 19 Karlstad Tel: 054-103700 E-post: sadev@sadev.se www.sadev.se