Kristdemokraterna, KD

Säg nej till nytt fiskeavtal med Marocko

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:25 CET

För fyra år sedan röstade Sverige, som enda land, nej till EU:s fiskeavtal med Marocko eftersom en stor del av fisket sker på ockuperat västsahariskt område. När nu avtalet återigen är uppe för förhandling säger vi kristdemokrater tydligt nej till detta eftersom det bryter mot folkrätten.
Det säger Desirée Pethrus, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna. med anledning av att fiskeavtalet mellan EU och Marocko löper ut.

Enligt folkrätten måste avtalet tillvarata den sahariska befolkningen i Västsaharas intressen och komma dem till godo. Sveriges regering har vid upprepade tillfällen krävt en extern utvärdering av de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av avtalet där situationen för lokalbefolkningen ska ingå samt hur avtalet kommit dem till del. Detta är viktigt för Sverige för att ett framtida avtal ska stå i överensstämmelse med folkrätten.
- Alliansregeringen måste nu fortsätta ge en tydlig signal. Vi kan inte skriva under ett nytt avtal utan att först försäkra oss om att det är i den västsahariska befolkningens intresse. Representanter för den sahariska befolkningen måste involveras i avtalsskrivandet, om inte måste de västsahariska vattnen undantas.

För mer information:
Désirée PethrusRiksdagsledamot (KD)Tel: 070-394 15 33
Samuel SunessonPolitisk sekreterareTel: 08-786 47 42