Sveriges Redareförening

Säker sjöfart för människa och miljö: Nu inviger vi VTS

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:41 CET

East Coast Sjöfartsverket utvecklar verksamheten med sjötrafikinformation, s.k. vessel traffic service. I starkt trafikerade farleder ska fartygsbefälen snabbt kunna få information om sjötrafik, väder, vind och vattenstånd och övrigt som kan påverka hur man navigerar och framför sitt fartyg.

VTS-operatörerna arbetar dygnet runt med att övervaka sjötrafiken och kommunicerar med fartygen via VHF. Till sin hjälp har de ett avancerat teknikstöd och vet precis vilka fartyg som finns i området, vart de är på väg och vilken typ av last de har ombord.

Nu pågår en geografisk koncentration av antalet VTS-centraler samtidigt som teknik och tjänster utvecklas allt mer och vår personal vidareutbildar sig.

Välkommen på besök i en modern sjötrafikinformationscentral fredagen den 10 november 13-16.

VTS East Coast är belägen i Södertälje på Slussgatan 11.

Informatör Eva Nordström, tfn: 011-19 14 77, mobil: 0708-19 14 77