Infracontrol AB

Säker slussning med nytt manöversystem

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:30 CEST

Förra året inleddes arbetet med att ansluta slussar och rörliga broar inom Trollhätte Kanal till ett nytt styr- och övervakningssystem i den då nyinvigda kanalcentralen. I höst läggs den sista av de sex slussarna samt tre rörliga broar in i systemet. Man har då bytt ut alla gamla pulpeter med tryckknappar och lampor mot ett modernt datorbaserat manöversystem med ett grafiskt gränssnitt. Förutom en bättre arbetsmiljö med bättre överblick har man även fått möjlighet till fjärrstyrning från flera olika platser.

Trollhätte kanal är drygt 8 mil lång, varav 1 mil är anlagd kanal och resten utgörs av naturlig farled i Göta älv. Nivåskillnaden på sammanlagt 44 meter övervinns av sex slussar: en vid Lilla Edet, fyra i Trollhättan och en vid Brinkebergskulle i Vänersborg. Över farleden finns både fasta och rörliga broar för vägtrafik och järnväg. Slussleden passeras i genomsnitt av 10 lastfartyg per dygn året om och under sommarmånaderna dessutom av ca 4 000 fritidsbåtar.

Manövreringen av de sex slussarna har hittills skett med traditionella pulpeter med tryckknappar, omkopplare och lampor, separat vid varje manöverplats. Men nu har man alltså tagit klivet in i en modernare lösning som ger flera fördelar:

- Det nya systemet gör det möjligt att fjärrstyra alla slussar och rörliga broar från den nya kanalcentralen, säger Börje Jarl som är projektansvarig på Sjöfartsverket. Det nya manöversystemet med sitt grafiska gränssnitt ger dessutom bättre överblick och förenklar manövreringen.

Det är en mängd olika tekniska delsystem som ska samverka för att slussningen ska fungera. Förutom själva portarna har man ett system med luckor som används vid fyllning och tömning av slussarna. Dessutom finns bommar och signaler för gående och sjötrafik och försörjningssystem som t.ex. hydraulaggregat. Man har även ett system för bubbelridåer som används för att förhindra isbildning vid portarna under vintern.

Men för att kunna fjärrmanövrera slussarna måste man kunna se vad som händer på plats. Därför har man installerat ett nytt TV-övervkningssystem som ger driftoperatörerna full kontroll.
TV-övervakningssystemet är sammankopplat med manöversystemet så att rätt kamera alltid kopplas upp när de olika manöverfunktionerna aktiveras.

- Vi har lång erfarenhet av den här typen av manöversystem, säger Ninni Erixal, projektledare på Infracontrol. Det började redan 1994 när vi installerade systemet på Göta Älvbron i Göteborg. Det är roligt att se hur bra utformade system verkligen förenklar vardagen för användarna.

Arbetet med det nya styr- och övervakningssystemet sker i samarbete med Sting, Svenska Teknikingenjörer AB, som bedriver ingenjörsverksamhet inom områdena el, mekanik och hydraulik.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.