Crisos AB

SÄKERHET FÖR HOTELL

Press Release   •   Jul 05, 2012 16:51 CEST

Crisos AB, med säte i Tobo, är först i världen med att lansera en app som hjälper hotell att hantera kriser. Appen är ett stöd för krisgruppens medlemmar och hjälper dessa att hantera uppkomna kriser. Fördelen med att ha stödet i form av en app är att man alltid har stödet med sig, vare sig man är på hotellet, på tjänsteresa eller i hemmet.

Appen finns på svenska och engelska i formaten Android och IPhone.

Appen heter ”KRISGRUPP FÖR HOTELL” och innehåller:

1        Hur man organiserar och strukturerar upp en krisgrupp på hotell.

2        Krisgrupps information.

3        Rollbeskrivningar för krisgruppens medlemmar.

4        När krisgruppen skall larmas ut.

Det är viktigt för hotell att ha en bra krishantering för att skapa trygghet för hotellgäster, kunder och personal.

 

För mer information:

Lars-Göran B Karlsen

Marknadschef Crisos AB

0702- 501 501

lg@crisos.se

www.crisos.se

 

 

Crisos hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser. Genom Head On metoden tillhandahålls utbildning i praktisk krishantering på olika nivåer. Metoden förklarar på ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt hur människor fungerar och reagerar i en krissituation och ger organisationer verktyg för att hantera krissituationer och människor i kris.