Folk och Försvar

”Säkerhet i Östersjöområdet” - säkerhetspolitisk konferens på Högskolan på Gotland. Ett samarrangemang mellan Folk och Försvar och Högskolan på Gotland.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:50 CET

Temat för studentkonferensen är säkerhet i Östersjöområdet. Tanken är att ge en bild av Östersjön och dess närliggande regioner. Med tiden har Europas karta förändrats och Östersjöns roll likaså. Viktiga frågeställningar är bland annat hur de länder som gränsar till Östersjön ser på området och relationerna till övriga länder. Vilka frågor är viktiga för dem och hur uppnår vi en säkrare region?

P R O G R A M

09.00 Inledning
Rektor Leif Borgert, Högskolan på Gotland

09.10 Östersjön – en del av Europa (historisk exposé)
Professor Bo Huldt, Försvarshögskolan
(inkl. frågestund)

10.10 Hur uppnår vi en säkrare region?
Riksdagsledamot Marie Nordén (s), Försvarsutskottet
Riksdagsledamot Allan Widman (fp), Försvarsutskottet
(inkl. frågestund)

11.10 Kaffe

11.40 Rysslands syn på Östersjösamarbetet
Ambassadråd Mikhail G. Zubov, Ryska Federationens ambassad
(inkl. frågestund)

12.40 Lunch

13.40 Säkerhetspolitiska perspektiv på Östersjön
Paneldiskussion:
• Ambassadör Malin Kärre, Sveriges ambassad i Vilnius
• Direktör Tomas Ries, UI
• Departementsråd Jan Hyllander, Försvarsdepartementet

14.40 Paus

14.50 Försvarsmaktens nya militära inriktning
Överste Stefan Gustafsson, Försvarsmakten

15.10 Människan i säkerhetspolitiken - en ögonvittnesskildring
Nina Larsson, Försvarsmakten

15.30 Gemensam frågestund
Stefan Gustafsson och Nina Larsson

16.00 Slut för dagen

Vid frågor kontakta Sofia Modin, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 23.