Tufin Technologies

Säkerheten i kläm när företag gör besparingar

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 10:37 CEST

Nära hälften (48 procent) av IT-ansvariga anser att deras företag gör besparingar som går ut över IT-säkerheten. Det visar en undersökning från Tufin Technologies genomförd under InfoSecurity Europe 2012. Mer än en fjärdedel (27 procent) anser att IT-säkerhetsbudgeten spenderas på efterlevnad av regler som inte bidrar till att öka säkerheten inom företaget.

Sex av tio (62 procent) av de svarande angav att deras genomsnittliga brandvägg innehåller hundratals regler. Det är en ökning på 14 procent jämfört med 2011, vilket visar på den ökande komplexiteten i de stora företagsnätverken.

Sextiofem procent av respondenterna hanterar fyra eller fler separata nätverkssäkerhetslösningar, och tre av tio (32 procent) hanterar fler än tio separata nätverkssäkerhetslösningar. Endast tio procent uppgav att de kontinuerligt utvärderar företagets brandväggar, men fyra av tio överväger att börja göra detta för att möta juridiska krav så som EU:s dataskyddsdirektiv.

– Undersökningen visar att den nuvarande ekonomiska situationen har börjat påverka IT-säkerheten på företag – och inte alltid till det bättre. Utifrån ett regelefterlevnadsperspektiv är det här dåliga nyheter eftersom det innebär att många nödvändiga förbättringar i verksamheten nedprioriteras för att hålla utgifterna nere. Långsiktigt är det här inte bra för någon organisation, säger Jan Bau, Nordenchef för Tufin Technologies.

IT-ansvariga från 119 företag världen över deltog i undersökningen, som kan laddas ner här.

För mer information:
Jan Bau, Nordenchef Tufin
T: +45 20 400 404
E: jan@tufin.com                     

Lovisa Fredriksson, Cloudberry Communications
T: 073-433 31 10
E: lovisa@cloudberry.se

Om Tufin Technologies
Tufin är den ledande leverantören av lösningar för livscykelhantering av säkerhetsprodukter som gör det möjligt för företag att på ett kostnadseffektivt sätt administrera sin nätverkssäkerhetspolicy, följa regelverk och minimera IT-riskerna. Med prisbelönade Tufin Security Suite kan administratörer hantera brandväggar, genomföra analyser och riskbedömningar dubbelt så snabbt. Tufin grundades år 2005 av ledande brandväggs- och affärssystemexperter, och har över 800 kunder inom allt från telekom och finansiella tjänster till energi, transport och läkemedel. Tufin samarbetar med ledande tillverkare som Check Point, Cisco, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, Blue Coat, McAfee och BMC Software och är känt för sina tekniska innovationer och kundservice.

För mer information www.tufin.com