Jusek

Säkerheten inom rättsväsendet behöver förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 10:19 CET

Mer än varannan av Juseks medlemmar anställda hos Kronofogden och drygt var tredje inom åklagarväsendet har varit utsatt för bland annat hot, våld och skadegörelse de senaste två åren. Det visar Juseks nya undersökning som presenteras i dag.

Jusek presenter i dag en ny undersökning om hot och våld riktat mot medlemmar inom Sveriges domstolar, Polis, Kronofogde och åklagarväsendet. Undersökningen visar att 18 procent är otrygga i sin yrkesutövning. För anställda inom Kronofogdemyndigheten och åklagarväsendet är siffrorna högre, 31 respektive 42 procent. Anställda inom Kronofogden och åklarväsendet är också de som råkar ut för flest händelser så som hot, våld och trakasserier.

-          Det är inte acceptabelt att så många blir utsatta och att flera av våra medlemmar får anpassa sina liv på grund av att det finns en hotbild, säger Anna Åkesson, rättspolitisk talesperson på Jusek.

Hälften svarar att arbetsgivaren har vidtagit generella åtgärder för att höja säkerheten de senaste två åren. De har även vidtagit åtgärder för att öka skyddet för enskilda individer, exempelvis larm, skyddad identitet och arbetsbefrielse. Men var tionde person svarar att de önskat få en skyddsåtgärd, men inte fått någon.

-          De flesta av våra medlemmar är trygga på jobbet och utsätts inte för hot, våld eller skadegörelse. Men för de som blir utsatta är det oerhört viktigt att stödet fungerar väl. Här finns det mycket kvar att göra, säger Anna Åkesson

Jusek anser att

-          fler larmbågar och ordningsvakter behövs i domstolarna
-          domstolarnas lokaler måste anpassas för att höja skyddsnivån
-          stödet till personalen i att hantera frusterade och arga personer måste öka
-          ett tydligt regelverk ska inrättas så att medarbetaren hålls ekonomiskt skadelös vid exempelvis tillfällig flytt
-          alternativ till skyddade personuppuppgifter ska utredas
-          myndigheterna ska utbilda fler presstalespersoner

Läs undersökningen på jusek.se


Kontakt
Anna Åkesson                                                                Kristina Mäler
Rättspolitisk talesperson                                                Pressansvarig
070-665 29 25                                                                070-665 29 55