Rikspolisstyrelsen

Säkerheten vid EU-valet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:24 CEST

Valkampanjen inför EU-valet den 13 juni 2004 måste kunna föras på ett från säkerhetssynpunkt betryggande sätt. Säkerhetspolisen har lagt ned ett omfattande arbete för att valkampanjen ska kunna genomföras under så trygga omständigheter som möjligt.
Den hotbildsbedömning, som Säkerhetspolisen har utarbetat inför valet, kommer kontinuerligt att följas upp och vid behov förändras. I bedömningen konstateras att det abstrakta hotet har ökat.
Offentliga personer skall kunna vara trygga när de uppträder på offentlig plats. Säkerhetspolisen gör därför en tillfällig kraftsamling för att höja skyddsnivåerna. Detta innebär att fler politiker kommer att få livvaktsskydd och platsbevakning vid offentliga framträdanden under valkampanjen. Det sätts också in andra effektiva skyddsåtgärder utöver livvaktsskydd.

Säkerhetspolisen för en dialog med andra delar av polisen. Det gäller exempelvis rekommendationer om att den lokala polisen i vissa fall bör ha platsbevakning och/eller inre bevakning i samband med valtal på offentlig plats.

De säkerhetshöjande åtgärderna har utarbetats efter samråd med Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, riksdagens partikanslier och också inom Rikspolisstyrelsen och med länspolismästarna, som har kontakterna med de lokala partikanslierna.


Ytterligare upplysningar: Margareta Linderoth, tel 08-401 26 00