Räddningsverket

Säkerhetsarbetet för äldre kräver systematik och långsiktighet

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:30 CET

Antalet personer som dör till följd av olyckor fortsätter att öka. Det är framförallt fallolyckor bland äldre som ligger bakom ökningen. Idag är två tredjedelar av alla dödsfall och hälften av alla vårdade till följd av olyckor äldre än 65 år. De äldres olyckor kostar samhället cirka åtta miljarder kronor varje år. Enbart fallolyckorna beräknas kosta fem miljarder kronor. Om inget radikalt görs kommer antalet döda, skadade och kostnaderna för samhället att fortsätta öka.

I syfte att kartlägga hur säkerhetsarbetet för äldre bedrivs i kommuner och landsting har Räddningsverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkät till samtliga kommuner och landsting. Undersökningen gjordes 2004. Samtidigt inhämtades exempel på initiativ som tagits runt om i landet och som kan ge andra inspiration och vägledning i säkerhetsfrågor som angår de äldre. De goda exemplen - över 500 - samlas i en databas hos Räddningsverket.

En verksamhet som fått stor uppmärksamhet är "Fixar-Malte". Det började i Höganäs kommun som anställde en vaktmästare som hjälper de äldre med vardagsproblem som att byta lampor, sätta upp gardiner eller i andra situationer där risken är stor att äldre personer kan skada sig. Fixar-Maltes tjänster är gratis. Denna verksamhet har sedan spridits till flera kommuner.

Som ett led i arbetet med att förbättra säkerheten för de äldre anordnar Räddningsverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting sex konferenser med fokus på det skadeförebyggande arbetet i praktiken. Inbjudna är politiker och tjänstemän som inom kommuner och landsting arbetar med dessa frågor.

Tid och plats för konferenserna:
Onsdagen 8 mars Revinge, Lunds kommun
Torsdagen 9 mars Karlstad
Tisdagen 14 mars Göteborg
Torsdagen 16 mars Stockholm
Tisdagen 21 mars Luleå
Onsdagen 22 mars Umeå


Räddningsverkets kontaktperson:
Inger Larsson: telefon 054 - 13 53 01