Försvarsdepartementet

Säkerhetsdilemman i Indien och Pakistan Kashmirkriget och nya konfliktscenarion - Ny debattskrift från Försvarsberedningen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 13:01 CEST

Säkerhetsdilemman i Indien och Pakistan Kashmirkriget och nya konfliktscenarion - Ny debattskrift från Försvarsberedningen

Spänningen mellan Indien och Pakistan, där Kashmirkonflikten utgör en kärna, intar en särställning bland världens hotande konflikter eftersom båda stater har nukleär militär förmåga. Det instabila läget i Afghanistan bidrar också till att förvärra det känsliga politiska läget i regionen.

För första gången på länge tycks utvecklingen i området gå mot avspänning och samtal har genomförts mellan ländernas regeringar. Men det finns samtidigt skäl till fortsatt oro eftersom ländernas kärnvapenarsenaler fortsätter att växa. En förnyad eskalering av konflikten kan medföra oöverblickbara konsekvenser.

I det senaste numret av Försvarsberedningens debattskrift ger forskaren Sten Widmalm från Uppsala Universitet sin bild av den komplexa historiska och politiska situation som råder i regionen, samt vilka utmaningar parterna står inför. Konsekvenserna och den säkerhetspolitiska betydelsen kan komma att sträcka sig långt utanför de regionala dimensionerna.

Försvarsberedningen hoppas att denna skrift skall kunna bidra till en ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring denna region, och till en allmän öppen försvars- och säkerhetspolitisk debatt.

Skriften kan beställas kostnadsfritt från Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm, eller via e-post: bestallning@defence.ministry.se
Skriften kan även laddas ner från Försvarsberedningens webbsida www.forsvarsberedningen.gov.se eller från www.regeringen.se/forsvar

Kontakt:
Anja Stegen
Dep.sekr.
08-405 25 60
0706-86 25 60